ยโสธร-จดทะเบียนสมรสในวันวาเลนไทน์

49

อำเภอเมืองยโสธรเปิดรับจดทะเบียนสมรสในวันวาเลนไทน์ 14 กุมภาพันธ์ 2563 ซึ่งเป็นวันแห่งความรักโดยมีคู่สมรสให้ความสนใจเดินทางไปจดทะเบียนสมรส จำนวน 9 คู่

ที่ห้างบิ๊กซี สาขายโสธร นายอภิรัตน์  ป้องกัน นายอำเภอเมืองยโสธร เป็นประธานในพิธีจดทะเบียนสมรสในวันวาเลนไทน์ 14 กุมภาพันธ์ 2563 พร้อมกับได้มอบใบทะเบียนสมรสให้กับคู่รัก จำนวน 9 คู่ ที่ได้เดินทางไปจดทะเบียนสมรสกับนายทะเบียนอำเภอเมืองยโสธร ในวันนี้ ซึ่งเป็นวันแห่งความรัก โดยอำเภอเมืองยโสธร ร่วมกับห้างบิ๊กซี สาขายโสธร ได้ร่วมกันจัดงานขึ้น เพื่อแสดงความยินดีกับคู่รักทุกคู่ที่ร่วมกิจกรรมจดทะเบียนสมรสในวันแห่งความรักนี้  โดยอำเภอเมืองยโสธรได้บริการความสะดวกสบายให้กับคู่รักทุกคู่นำศูนย์บริการร่วมหรืออำเภอยิ้มมาบริการภายในห้างบิ๊กซี สาขายโสธร ซึ่งก็มีคู่รักที่สนใจเดินทางไปจดทะเบียนสมรสในช่วงเช้าของวันนี้ จำนวน 9 คู่ และคู่รัก 3 คู่แรก ทางห้างบิ๊กซี สาขายโสธร ให้สิทธิพิเศษบริการชุดเจ้าบ่าวเจ้าสาวฟรี พร้อมกันนี้ ทางสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองยโสธร ยังได้มีการมอบเวชภัณฑ์และวิตามินให้กับคู่รักทุกคู่ฟรีอีกด้วย เพื่อที่จะได้นำไปบำรุงให้กับบุตรในครรภ์ที่จะเกิดมาได้มีความสมบูรณ์แข็งแรงและมีสติปัญญาที่ฉลาดเป็นอนาคตของชาติที่มีคุณภาพต่อไป

ภาพ/ข่าว  ธงชัย   สุณีศรี   / ยโสธร