แม่ฮ่องสอน-ค่าฝุ่นละอองเกินมาตรฐานติดต่อกันมาแล้ว 7 วัน ยกเลิกเที่ยวบิน

19

14 ก.พ.63 สถานการณ์ฝุ่นละอองจากไฟป่าในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน พุ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องเกินมาตรฐาน 50 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร อยู่ที่ 67 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรติดต่อกันมาแล้ว 7 วัน ส่งผลกระทบต่อการเดินทางโดยเครื่องบินโดยสาร ตั้งแต่วันที่ 12-13 ก.พ.63 เครื่องบินสายการบินบางกอกแอร์เวย์ เส้นทางเชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน-เชียงใหม่ เที่ยวบินที่ PG 351 ถึงแม่ฮ่องสอน เวลา 1005 น.และเที่ยวบิน PG 352 ออกจากแม่ฮ่องสอน เวลา 1035 น. ถูกยกเลิกไปแล้ว รวม 2 เที่ยวบิน เนื่องจากทัศนวิสัยต่ำกว่าเกณฑ์ปลอดภัย ระยะการมองเห็นเพียง 2-3 พันเมตรเท่านั้น นายสุวพงศ์ กิติภัทย์พิบูลย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้เรียกประชุมด่วนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และมีหนังสือด่วนสั่งการไปยังนายอำเภอทุกอำเภอให้ประชาชนทุกหมู่บ้านงดการชิงเผาเศษขยะมูลฝอยและเศษวัชพืชในไร่นาในช่วงนี้ออกไปก่อนจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายหรือมีคำสั่งอีกครั้ง

นายสุวพงศ์ กิติภัทย์พิบูลย์ ผู่ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน กล่าวว่า แม้ค่าฝุ่นละอองจากหมอกควันไฟป่าจะสูงเกินมาตรฐาน 50 ไมโครกรัมต่อลูกบาศ์กเมตร ค่าเฉลี่ยแตะที่ 65 ไมโครกรัมต่อลูกบาศ์เมตร ก็ยังไม่ถือว่าเป็นอันตรายต่อสุขภาพ แต่ถ้าค่าเฉลี่ยเกิน 76 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรติดต่อกันนาน 3 วัน จะมีผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน ซึ่งทางโรงพยาบาลก็จะจัดทีมแพทย์เข้ามาควบคุมดูแลประชาชนทุกอำเภอ แต่ปัญหาขณะนี้ มีผลกระทบต่อเศรษฐกิจ โดยเฉพาะเครื่องบินยกเลิกมาแล้วในช่วงเช้า 2 วัน แต่ในช่วงบ่ายสามารถบินขึ้นลงได้ตามปกติ ในช่วง 2 วัน ตั้งแต่วันที่ 12-13 ก.พ.63 สายการบินบางกอกแอร์เวย์ยกเลิกเที่ยวบินในช่วงเช้าไปแล้ว 2 เทียวบิน ไปกลับ 4 เที่ยวบิน มีจำนวนผู้โดยสารไม่สามารถเดินทางเชียงใหม่แม่ฮ่องสอนได้ รวม 151 คน ต้องเดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัวและรถประจำทางแทน ขณะนี้ได้สั่งการไปทุกหมู่บ้านแล้วให้งดชิงเผา

ฉลอง หมั่นสกุล / จ.แม่ฮ่องสอน