หนองคาย-ผู้ว่าฯนำตรวจห้างและร้านขายยาที่จำหน่ายหน้ากากอนามัย

73

เมื่อ8 กุมภาพันธ์ 2563 นายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย พร้อมด้วยคณะกรรมการควบคุมราคาสินค้าและบริการจังหวัดหนองคาย คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคจังหวัดหนองคาย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน ได้ร่วมกันตรวจห้างสรรพสินค้าและร้านค้าที่มีการจำหน่ายหน้ากากอนามัย รวมไปถึงสินค้าที่เกี่ยวข้องและมีความจำเป็นที่ประชาชนต้องใช้ในช่วงที่เกิดการระบาดของไวรัสโคโรนา ในพื้นที่เขตเทศบาลเมืองหนองคาย ซึ่งการตรวจพบว่าหน้ากากอนามัยยังมีจำหน่าย แต่มีการจำกัดจำนวนในการซื้อ เพื่อเป็นการกระจายสินค้าให้ประชาชนได้ซื้อโดยทั่วกัน และยังพบว่าเจลล้างมือขาดแคลนมากกว่าหน้ากากอนามัย ซึ่งทางร้านได้แนะนำให้ประชาชนใช้แอลกอฮอล์ สบู่หรือน้ำยาฆ่าเชื้อแทนได้

นายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย ได้ให้สัมภาษณ์ภายหลังการตรวจห้างสรรพสินค้าและร้านขายยา ว่า จากการออกตรวจพบว่าในภาพรวมหน้ากากอนามัยยังมีจำหน่ายในราคาปกติ แต่จากการสอบถามพบว่า ออร์เดอร์ที่ร้านสั่งจะได้จำนวนที่ลดน้อยลง โดยผู้ผลิตแจ้งกับทางร้านว่าต้องส่งสินค้าไปยังที่อื่น ๆ ด้วย บางรายมีการจำกัดจำนวนในการขาย เพื่อต้องการกระจายสินค้าให้กับประชาชนรายอื่น ๆ เช่นเดียวกับแอลกอฮอล์และเจลล้างมือ ขณะนี้พบว่าเริ่มหาซื้อยากขึ้น เนื่องจากผู้ผลิตและตัวแทนจำหน่ายไม่ได้ส่งสินค้าเข้ามาเพิ่มเติมให้ โดยเฉพาะเจลล้างมือที่ประชาชนมีความต้องการมากและขายหมดก่อนหน้ากากอนามัยเสียอีก ซึ่งก็สามารถใช้สบู่และแอลกอฮอล์ล้างมือแทนได้

ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย ได้ฝากถึงชาวหนองคาย ว่าในพื้นที่จังหวัดหนองคายยังไม่มีการแพร่ระบาด ประกอบกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ได้มีความเข้มงวดในการป้องกันและเฝ้าระวังอย่างเต็มที่ประชาชนไม่ต้องเป็นห่วง โดยเฉพาะในเรื่องของการตรวจคัดกรองชาวต่างชาติที่เข้ามาในประเทศ ทางด่านพรมแดนสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 1 แต่ก็ขอความร่วมมือทุกคนแจ้งข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับไวรัสโคโรน่าให้เป็นข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง และร่วมกันลดสาเหตุของมลพิษ เช่นลดการใช้รถยนต์ในบางโอกาสที่สามารถใช้การเดินหรือการใช้รถจักรยานแทนได้ ไม่เผาในที่โล่ง ไม่เผาขยะ หรือวัชพืชต่าง ๆ เพื่อให้สาเหตุของการเกิดมลพิษลดน้อยลง ก็จะทำให้สามารถอยู่ได้อย่างปกติและปลอดภัย ไม่ต้องซื้อหน้ากากอนามัย หรือสินค้าอย่างอื่นที่เกี่ยวข้อมาใช้ ไม่ต้องสิ้นเปลืองเงิน ฉะนั้นความปลอดภัยในด้านต่าง ๆ อยู่ที่ประชาชนทุกคนต้องร่วมมือร่วมใจกันด้วย.

ภาพ/ข่าว กำธร กองสมบัติ / หนองคาย