ลพบุรี-โรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราชจัดพิธีทำบุญวันครบรอบ 63 ปี

67

วันที่6กุมภาพันธ์ 2563 นายแพทย์ สมศักดิ์ สุทธิพงศ์เกียรติ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช ได้นำคณะกรรมการผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราชร่วมพิธีทำบุญครบรอบ63ปีโรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ ชั้น6อาคารเฉลิมพระเกียรติ7รอบพระชนมพรรษาฯทั้งนี้เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่คณะเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลและเพื่ออุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับเจ้าหน้าที่และผู้ป่วยที่เสียชีวิต

โดยภายในงานจัดได้จัดกิจกรรมตรวจสุขภาพ,ตรวจวัดมวลกล้ามเนื้อและไขมัน, วัดความดันในลูกตา ,คัดกรองโรคต้อหิน แก่เจ้าหน้าที่และประชาชนทั่วไปฟรีพร้อมเยี่ยมชมนิทรรศการการให้บริการของโรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช

ประวัติความเป็นมาของโรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช ชื่อเดิมว่า โรงพยาบาลลพบุรี มีเนื้อที่ 39 ไร่ 1 งาน 44 ตารางวา เริ่มก่อสร้างเมื่อปีพ.ศ. 2496 เปิดให้บริการเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2499 และทำพิธีเปิดอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2500 โดย ฯพณฯ จอมพล แปลก พิบูลสงคราม นายกรัฐมนตรีคนที่ 3 ของประเทศไทย เป็น ประธานเปิด เริ่มเปิดให้บริการครั้งแรกจำนวน 25เตียง ต่อมาโรงพยาบาลได้มีการพัฒนาและขยายเตรียมเพิ่ม ตามลำดับ และเมื่อวันที่ 18 กันยายน 2552 พระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า โปรดกระหม่อม พระราชทานนามโรงพยาบาลลพบุรีใหม่ เป็นโรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช เพื่อเทิดพระเกียรติและรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระสังฆราชที่ทรงนำความเจริญด้านการแพทย์มาสู่ประเทศไทยและจังหวัดลพบุรี

ภาพ/ข่าว อนันต์ อ่ำทอง ลพบุรี