ลพบุรี-แถลงข่าวการจัดงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ครั้งที่ 33ประจำปี 2563

220

เมื่อวันที่ 4กุมภาพันธ์ 2563 เวลา17.30 น.นายสุปกิต โพธิ์ปภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยนางจุรีพร โพธิ์ปภาพันธ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี นางสายใจ เลิศวิริยะประภา นายกเทศมนตรีเมืองเขาสามยอด และพันเอกสมบัติ เงสันเทียะ ผู้อำนวยการกองกิจการพลเรือน หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ ร่วมกันแถลงข่าวการงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี 2563 ครั้งที่ 33 ณ หน้าตึกเขียว ภายในพระนารายณ์ราชนิเวศน์

โดยในปี 2563 จังหวัดลพบุรีกำหนดจัดงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ระหว่างวันที่ 14 – 23 กุมภาพันธ์ 2563 รวม10 วัน 10 คืน เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนารายณ์มหาราช พระมหากษัตริย์แห่งกรุงศรีอยุธยาผู้ทรงวางรากฐานและสร้างความเจริญรุ่งเรืองให้แก่จังหวัดลพบุรี อนุรักษ์ฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น ส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้ประวัติศาสตร์ และส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดลพบุรี โดยในปีนี้ นอกจากงานจะจัดขึ้น ณ พระนารายณ์ราชนิเวศน์แล้ว ยังได้เพิ่มสถานที่จัดงาน ณ โบราณสถานสำคัญ ๆ บริเวณใกล้เคียงพระนารายณ์ราชนิเวศน์ อีก 9 แห่ง ได้แก่ วัดเชิงท่า วัดกวิศราราม วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ วัดเสาธงทอง บ้านหลวงรับราชทูต (บ้านวิชาเยนทร์) วัดปืน บันได 51 ขั้น ปรางค์แขก และพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนารายณ์มหาราช (วงเวียนเทพสตรี) กิจกรรมภายในงานตลอดวันที่ 14 – 23 กุมภาพันธ์ (10 วัน 10 คืน) ซึ่งนักท่องเที่ยวสามารถเข้าชมและร่วมกิจกรรมได้ทุกวัน ได้แก่ การสักการะสมเด็จพระนารายณ์มหาราช การแสดงแสงสีเสียงประวัติศาสตร์จินตนาการ ชมความพร้อมเพรียงสวยงามของทหารวังเปลี่ยนเวร การแสดงละครลิง ชมนิทรรศการสมเด็จพระนารายณ์มหาราชและตำรับโอสถพระนารายณ์ ทุกคืนเพลิดเพลินกับการแสดงจากหน่วยงานต่าง ๆ ณ เวทีกลางร่วมกิจกรรมด้านวัฒนธรรม ณ ลานวัฒนธรรมพื้นบ้าน เดินชิมอาหารพื้นบ้าน แลกเงินพดด้วงเที่ยวตลาดย้อนยุค และร่วมสนับสนุนสินค้า OTOP บริเวณงานมีการประดับตกแต่งสถานที่สำคัญ ๆ ไว้ให้นักท่องเที่ยวแต่งชุดไทยสวยงามมาถ่ายภาพ เป็นที่ระลึกหลายแห่ง ได้แก่ บริเวณด้านหน้าพระนารายณ์ราชนิเวศน์ บริเวณพระที่นั่งสุทธาสวรรย์ธัญญมหาปราสาท สวนนารายณ์นฤมิตในเขตพระราชฐานชั้นกลาง การประดับตกแต่งสวนดอกไม้อย่างสวยงาม ณ บริเวณปรางค์แขก นอกจากนี้ ยังสามารถเที่ยวชมและร่วมกิจกรรมต่าง ๆ อีกจำนวนมาก ณ โบราณสถานสำคัญอีกจำนวน 9 แห่ง

สำหรับกิจกรรมไฮไลท์ในแต่ละวัน เช่น วันที่ 14 กุมภาพันธ์ซึ่งเป็นงานวันแรกของงาน ขอเชิญชมขบวนแห่ประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่สมพระเกียรติ เชิญชวนคู่รักแต่งไทยมาจดทะเบียนสมรสเนื่องในวันวาเลนไทน์ ส่วนวันที่ 16 กุมภาพันธ์ ซึ่งเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระนารายณ์มหาราช จังหวัดฯ กำหนดจัดพิธีบวงสรวงอันยิ่งใหญ่ ณ บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนารายณ์มหาราช (วงเวียนเทพสตรี) ซึ่งจะมีประชาชนนับหมื่นชีวิตนุ่งโจงห่มสไบร่วมรำบวงสรวงถวายสมเด็จพระนารายณ์มหาราชอย่างสวยงามและพร้อมเพรียง

จังหวัดลพบุรีจึงขอเชิญชวนทุกท่านมาเที่ยวงาน “แผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์” 14 – 23 กุมภาพันธ์นี้ โดยร่วมกัน “นุ่งโจง ห่มสไบ ร่วมแต่งไทย เที่ยวงานวัง”

ภาพ/ข่าว //////อนันต์ อ่ำทอง ลพบุรี//////