เลย-ชาวผาขาวทนพิษฝุ่นละอองไม่ไหวร่วมเดินรณรงค์ต้านเผาป่า-เผาอ้อย

27

วันที่ 5 ก.พ.2563 ที่ อ.ผาขาว จ.เลย ว่าที่ ร.ต.นครชัย แสงมณี นายอำเภอผาขาว เป็นประธานในการรณรงค์ต่อต้านการเผาป่า-เผาอ้อย ขึ้น มีนายอุทัย หอมอ่อน นายกเทศมนตรีตำบลโนนปอแดง และ รพ.ผาขาว นำประชาชน ข้าราชการ นักเรียน ในอำเภอผาขาว ร่วมเดินรณรงค์ งดการเผาป่า เผาอ้อย ลดมลพิษทางอากาศ และฝุ่นละอองขนาดเล็ก หลังพบดัชนีคุณภาพทางอากาศ AQI สูง มีค่า 239 ไมโครกรัม และยังพบปริมาณฝุ่นละออง ขนาดเล็กเกิน 2.5 ไมครอน ( PM 2.5) มีค่าสูงถึง 128.92 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ซึ่งอยู่ในเกณฑ์มีผลกระทบต่อสุขภาพ

ทั้งนี้ปี 2562 ที่ผ่านมาปริมาณน้ำฝน จ.เลย ต่ำที่สุดในรอบ 65 ปี วัดรวมทั้งปีที่ 625.7 มิลลิเมตรส่วนค่าเฉลี่ยคาบ 30 ปีคือ 1,237 มิลลิเมตร จึงเกิดความแห้งแล้งมาหลายหลายเดือน พื้นที่การเกษตรได้รับความเสียหาย ผืนป่าแห้ง ตลอดจนอ้อยที่ชาว อ.ผาขาว ปลูกจำนวนมากที่สุดใน จ.เลย คือ ร้อยละ 80 ภาาพรวมทั้งจังหวัดอ้อยมีผลผลิตลดลงร้อยละ 60 อีกทั้งอ้อยไม่สมบูรณ์ แคระแกรน ลำอ้อยไม่สูงและลำเล็ก อีกด้วย

นายอำเภอผาขาว กล่าวว่า จากภาวะภัยแล้งปีนี้ได้ส่งผลกระทบเป็นวงกว้าง เกิดไฟป่าและการเผาอ้อยเพื่อลดต้นทุนการผลิต เกษตรกรเลือกวิธีเก็บเกี่ยวอ้อยโดยการ”เผา” แล้วตัดที่ย่นระยะเวลา ลดค่าใช้จ่าย ทำให้สภาพอากาศเลวร้ายลงมากกว่าทุกปีที่ผ่านมา อ.ผาขาว อยู่ใกล้กับโรงงานน้ำตาลทั้ง 2 แห่งของ จ.เลย อีกด้วย ชาว ต.โนนปอแดง จึงร่วมกับภาคประชาชน ข้าราชการ เดินรณรงค์เพื่อที่จะกระตุ้น สร้างจิตสำนึกให้กับชาวบ้านที่ทำอาชีพเกี่ยวกับอ้อย ให้งดเผา โดยให้หันมาใช้วิธีตัดสด รวมทั้งประชาสัมพันธ์การเผาอ้อย เผาป่า ที่โทษทั้งจำทั้งปรับนขณะนี้ทางอำเภอผาขาว ได้มีเครื่องวัดอากาศ PM 2.5 ได้ติดตั้งอยู่ที่โรงพยาบาลผาขาว พบว่าสภาพอากาศได้สลับเป็นสีส้มและสีแดง ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ที่สภาพอากาศเลวร้าย มีความเสี่ยงสูงต่อปัญหาสุขภาพ ในขณะผลการวัดในช่วงตั้งแต่วันที่ 1 ก.พ.ค่า PM 2.5 สูงถึง 99.33 และวันนี้ค่าสูงถึง 128.92 ไมโครกรัม ซึ่งมีผลต่อสุขภาพ จึงอยากกระตุ้นให้ประชาชน หันมาให้ความสำคัญสภาพสิ่งแวดล้อมในอำเภอผาขาวมากขึ้น

ภาพ/ข่าว บุญชู ศรีไตรภพ จ.เลย