บึงกาฬ-กรรมาธิการการศึกษาลงพื้นที่ดูการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก

183

วันที่ 4 ก.พ. เวลา 09.00 น. นายนพคุณ รัฐไผท ประธานคณะกรรมาธิการ พร้อมคณะกรรมาธิการการศึกษา สภาผู้แทนราษฎร ลงพื้นที่ศึกษาดูงานการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กจังหวัดบึงกาฬ ณ โรงเรียนบ้านห้วยคอม และโรงเรียนบ้านทรัพย์วังทอง ต.เซกา อ.เซกา และโรงเรียนโนนสาสวรรค์ อ.บึงโขงหลง จ.บึงกาฬ
เพื่อรับฟังบรรยายสรุปภาพรวมการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก แบบเซกา บึงโขงหลงโมเดล และเยี่ยมชมสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียน ประชุมเพื่อรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับกฎหมาย ด้านการศึกษา จากผู้บริหารสถานศึกษาในพื้นที่จังหวัดบึงกาฬ โดยมีนายสนิท ขาวสอาด ผวจ.บึงกาฬ นายอนุกูล ทองนุ้ย ผอ.สพป.บึงกาฬ คณะผู้บริหาร ศึกษานิเทศก์ สพป.บึงกาฬ คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง รวมถึงนายไตรรงค์ ติธรรม สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดบึงกาฬเขต 2 ซึ่งเป็นคณะกรรมาธิการการศึกษาคณะนี้ด้วย ได้ให้การต้อนรับ .

บรรยายภาพ ////นายนพคุณ รัฐไผท ประธานคณะกรรมาธิการการศึกษาพร้อมคณะ ลงพื้นที่ศึกษาดูงานการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กในพื้นที่จังหวัดบึงกาฬ โดยมีนายสนิท ขาวสอาด ผวจ.บึงกาฬ นายอนุกูล ทองนุ้ย ผอ.สพป.บึงกาฬ คณะผู้บริหาร ศึกษานิเทศก์ สพป.บึงกาฬ คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง ได้ให้การต้อนรับ

ภาพ/ข่าว มงคล//บึงกาฬ