สงขลา-งาน OTOP ทั่วไทย สุขใจ@เมืองเก่าสงขลา

20

งาน OTOP ทั่วไทย สุขใจ@เมืองเก่าสงขลา วันแรกคึกคัก ชาวสงขลา ชม ช๊อป ชิม สินค้า OTOP ที่คัดสรรมาออกบูธ 225 บูธจากทั่วประเทศ สินค้าทุกบูธขายดี ที่เป็นจุดเช็คพ้อยท์หน้างานที่จะต้องถ่ายรูป สถานีรถไฟสงขลาและขบวนรถไฟรวมทั้งหอนาฬิกาดั่งเดิม ที่นำมาตั้งเด่นทางเข้างาน เนื่องจากเมืองสงขลามีสถานีแต่ไม่มีรถไฟให้เห็นมานานแล้ว ที่โดมลานหน้าพิพิธภัณฑ์สงขลา อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลาซึ่งเป็นสถานที่จัดงาน OTOP ทั่วไทย สุขใจ@เมืองเก่าสงขลา วันนี้เป็นวันแรกของการจัดงานบรรยากาศคึกคัก ชาวสงขลาเดินทาง ชม ช๊อป ชิม สินค้า OTOP 225 บูธจากทั่วประเทศ จุดเช็คพ้อยท์หน้างาน ได้มีการจัดให้มีหอนาฬิกาดั่งเดิมที่ถูกรื้อทิ้งไปแล้ว สถานีรถไฟสงขลาและขบวนรถไฟ รวมทั้งป้ายสถานีสงขลา ที่นำมาตั้งเด่นทางเข้างาน ได้รับความสนใจจากชาวสงขลาเป็นอย่างมากมายืนเซลฟีกัน เนื่องจากเมืองสงขลามีสถานีรถไฟแต่ไม่มีรถไฟให้เห็นมานานแล้ว

สำหรับงาน OTOP ทั่วไทย สุขใจ@เมืองเก่าสงขลา วันแรกได้รับความสนใจจากประชาชนชาวสงขลาเป็นอย่างมาก เนื่องจากบริเวณจัดงานอยู่ใจกลางเมืองสงขลาสะดวกในการเดินทางและมีบริเวณกว้าง ในการจัดงานในครั้งนี้สำนักงานพัฒนาจังหวัดสงขลาร่วมกับเครือข่าย OTOP อำเภอเมืองจังหวัดสงขลาจัดงาน OTOP ทั่วไทย สุขใจ@เมืองเก่าสงขลา ระหว่างวันที่ 3 – 9 กุมภาพันธ์ 2563 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็น การเพิ่มช่องทางการจำหน่ายส่งเสริมพื้นที่ตลาดใหม่ขยายพื้นที่ตลาดเดิมให้กับผู้ผลิตผู้ประกอบการ OTOP และผู้ประกอบการ smes จากจังหวัดสงขลาและจากทุกจังหวัดทั่วประเทศ รวมทั้งจังหวัดสงขลาได้มีการ กระตุ้นกิจกรรม ด้านการท่องเที่ยวและสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวได้ตลอดทั้งปี ตลอดขนเพื่อสร้างงานสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนและส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนในจังหวัดสงขลา

ภายในงานมีการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP สินค้า smas อาหารชวนชิมจากจังหวัดสงขลาและจากทั่วประเทศ จำนวน 225บูท โดยมีผู้ประกอบการของจังหวัดสงขลาจำนวน 65 บูท การจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าผลผลิต ด้านการเกษตรจากกลุ่มสัมมาชีพในชุมชนของจังหวัดสงขลาจำนวน 10 บูธ การจัดงานในครั้งนี้ใช้เงินผู้ผลิต ผู้ประกอบการที่สมัครเข้าร่วมกิจกรรมสมทบเงินเป็นค่าใช้จ่ายทั้งหมดโดยไม่ใช้เงินงบ ประมาณทางราชการแต่อย่างใด ภายใต้การนำของคณะกรรมการเครือข่าย OTOP อำเภอเมืองจังหวัดสงขลาและได้รับการสนับสนุน และความร่วมมือจากภาคีเครือข่าย หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเทศบาลนครสงขลาการองค์การบริหารจังหวัดสงขลา โดยมีสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสงขลาเป็นหน่วยงานในการส่งเสริมสนับสนุนและกำกับดูแล

ภาพ/ข่าว นายปรีชา สถิตย์เรืองศักดิ์ / หาดใหญ่ จ.สงขลา