เพชรบูรณ์-วางมาตรการแก้ไขปัญหา PM2.5

104

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ห้องประชุมบริษัทไทยอุตสาหกรรมน้ำตาล อำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์ นายพงษ์พิทยา ธนไกรศรีทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ พร้อมด้วยนางสาวเมตตา สินยบุตร นายอำเภอบึงสามพัน นายกสมาคมชาวไร่อ้อยจังหวัดเพชรบูรณ์ หัวหน้าส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้แทนบริษัทไทยอุตสาหกรรมน้ำตาล ร่วมประชุมวางแผนการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศในพื้นที่ โดยเฉพาะกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อเอาจริงกับผู้เผาเผาอ้อย ที่มีผลทำให้ค่าฝุ่นละออง PM2.5 ในพื้นที่พุ่งสูงขึ้น กำลังเป็นปัญหา และส่งผลกระทบถึงสวัสดิภาพของประชาชนจำนวนมาก

โดยที่ประชุมในวันนี้ได้มีการขอความร่วมมือโรงงานน้ำตาลภายในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ให้งดรับซื้ออ้อยเผาตลอดเดือนกุมภาพันธ์ 2563 มอบหมายให้กำนันผู้ใหญ่บ้านทำประชาคมเกษตรกรผู้ปลูกอ้อยหากมีการเผาไร่อ้อยจะต้องถูกจับดำเนินคดีทันที พร้อมให้เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่สำรวจแปลงอ้อยที่ยังไม่ได้ตัด เก็บข้อมูลหลังจากนี้แปลงใดที่ยังไม่ได้ตัดพบว่ามีการเผาจะให้ทางตำรวจดำเนินการสอบสวนทันที ด้านบริษัทไทยอุตสาหกรรมน้ำตาล อำเภอบึงสามพัน ก็ยินดีให้ความร่วมมือกับทางราชการเต็มที่ และทางบริษัทมีรถตัดอ้อยสดไปบริการเกษตร โดยคิดค่าบริการเพียงตันละ 100 บาท แต่เกษตรกรต้องเติมน้ำมันรถตัดอ้อยเอง สามารถมาติดต่อใช้บริการได้ที่ บริษัทไทยอุตสาหกรรมน้ำตาล

โอกาสนี้รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ได้กล่าวขอบคุณและขอให้ให้ทุกหน่วยงานช่วยกันปฏิบัติตามมาตรการที่เข้มงวด และปฏิบัติจริง จังหวัดเพชรบูรณ์วางมาตรการแก้ไขปัญหา PM2.5 ขอความร่วมมือโรงงานน้ำตาลในพื้นที่งดรับซื้ออ้อยเผาตลอดเดือนกุมภาพันธ์ วันนี้(3 ก.พ.63) เวลา 10.00 น. ที่ห้องประชุมบริษัทไทยอุตสาหกรรมน้ำตาล อำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์ นายพงษ์พิทยา ธนไกรศรีทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ พร้อมด้วยนางสาวเมตตา สินยบุตร นายอำเภอบึงสามพัน นายกสมาคมชาวไร่อ้อยจังหวัดเพชรบูรณ์ หัวหน้าส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้แทนบริษัทไทยอุตสาหกรรมน้ำตาล ร่วมประชุมวางแผนการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศในพื้นที่ โดยเฉพาะกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อเอาจริงกับผู้เผาเผาอ้อย ที่มีผลทำให้ค่าฝุ่นละออง PM2.5 ในพื้นที่พุ่งสูงขึ้น กำลังเป็นปัญหา และส่งผลกระทบถึงสวัสดิภาพของประชาชนจำนวนมาก

โดยที่ประชุมในวันนี้ได้มีการขอความร่วมมือโรงงานน้ำตาลภายในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ให้งดรับซื้ออ้อยเผาตลอดเดือนกุมภาพันธ์ 2563 มอบหมายให้กำนันผู้ใหญ่บ้านทำประชาคมเกษตรกรผู้ปลูกอ้อยหากมีการเผาไร่อ้อยจะต้องถูกจับดำเนินคดีทันที พร้อมให้เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่สำรวจแปลงอ้อยที่ยังไม่ได้ตัด เก็บข้อมูลหลังจากนี้แปลงใดที่ยังไม่ได้ตัดพบว่ามีการเผาจะให้ทางตำรวจดำเนินการสอบสวนทันที ด้านบริษัทไทยอุตสาหกรรมน้ำตาล อำเภอบึงสามพัน ก็ยินดีให้ความร่วมมือกับทางราชการเต็มที่ และทางบริษัทมีรถตัดอ้อยสดไปบริการเกษตร โดยคิดค่าบริการเพียงตันละ 100 บาท แต่เกษตรกรต้องเติมน้ำมันรถตัดอ้อยเอง สามารถมาติดต่อใช้บริการได้ที่ บริษัทไทยอุตสาหกรรมน้ำตาล โอกาสนี้รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ได้กล่าวขอบคุณและขอให้ให้ทุกหน่วยงานช่วยกันปฏิบัติตามมาตรการที่เข้มงวด และปฏิบัติจริง หากมีข้อขัดข้องหรือติดปัญหาใดๆ สามารถเสนอไปทางจังหวัดได้

เผยแพร่โดย : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเพชรบูรณ์หากมีข้อขัดข้องหรือติดปัญหาใดๆ