กองทัพบกร่วมกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย นำเฮลิคอปเตอร์ดับไฟป่าในพื้นที่จังหวัดแพร่

87

กองทัพบกร่วมกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย นำเฮลิคอปเตอร์ปฏิบัติการสยบไฟป่าบนหน้าผาสูงชัน ในพื้นที่ป่าต้นน้ำแม่ยม เขตอุทยานแห่งชาติแม่ยม ตำบลสะเอียบ อำเภอสอง จังหวัดแพร่

เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2563 ที่สนามองค์การบริหารส่วนตำบลสะเอียบ อำเภอสอง จังหวัดแพร่ นางกานต์เปรมปรีด์ ชิตานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ในฐานะผู้บัญชาการเหตุการณ์ (ไฟป่าและหมอกควัน) จังหวัดแพร่ ได้รับฟังแผนปฏิบัติการดับไฟป่าโดยอากาศยาน ซึ่งกรมป้องกันและบรรเทาสารณภัย และศูนย์อำนวยการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันระดับภาค ได้รับการสนับสนุนเฮลิคอปเตอร์ จำนวน 2 ลำมาปฏิบัติการสยบไฟป่า จากกองทัพบก จำนวน 1 ลำ จากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จำนวน 1 ลำ ในการบินปฏิบัติการดับไฟป่าในพื้นที่ป่าต้นน้ำแม่ยม เขตอุทยานแห่งชาติแม่ยม ตำบลสะเอียบ อำเภอสอง จังหวัดแพร่ เนื่องจากเจ้าหน้าที่ภาคพื้นดินไม่สามารถเข้าไปดับไฟป่าได้ เพราะเป็นพื้นที่สูงชันยากต่อการเข้าถึง จึงต้องใช้นำเฮลิคอปเตอร์ ซึ่งจะตักน้ำจากอ่างหวยริม ตำบลสะเอียบ อำเภอสองไปดับไฟป่าในพื้นที่ดังกล่าว 

นางกานต์เปรมปรีด์ ชิตานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่กล่าวว่า หลังจากที่จังหวัดแพร่ได้กำหนดให้ทุกพื้นที่ ทุกหมู่บ้านในท้องที่จังหวัดแพร่เป็นเขตควบคุมไฟป่า ห้ามเผาทุกชนิดอย่างเด็ดขาด ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ถึงวันที่ 30 เมษายน 2563 นั้น จากนี้ไปจะต้องเคลียร์พื้นที่ไฟป่า โดยดับไฟให้หมด จากนั้นจะใช้มาตรการในการจับกุมอย่างเคร่งครัด และจะต้องไม่มีไฟป่าเพิ่มขึ้นหลังจากนี้ไป อย่างไรก็ตามจังหวัดแพร่นอกจากจะได้รับการสนับสนุนเฮลิคอปเตอร์จากกองทัพบก และทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเข้ามาดำเนินการช่วยเหลือแล้ว ยังได้รับการสนับสนุนชุดเสือไฟจากกรมอุยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช ซึ่งจะเข้ามาบูรณาการร่วมกับเจ้าหน้าที่ของจังหวัดแพร่ ซึ่งมีทั้งฝ่ายปกครอง ตำรวจ ทหาร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เข้าไปดับไฟป่า โดยเฉพาะพื้นที่ป่าสูงชั้น ชุดเสือไฟจะมีความชำนาญในการดับไฟมากกว่า โดยชุดเสือไฟจะให้การสนับสนุนการดับไฟป่ากับจังหวัดแพร่ตลอดเดือนกุมภาพันธ์ 2563 นี้ เพื่อช่วยดับไฟป่าในพื้นที่จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย

และในช่วงเช้าของวันนี้ (2ก.พ.63) ทางประชาชนตำบลสะเอียบ อำเภอสอง จังหวัดแพร่ ได้ร่วมกันกับทุกภาคส่วนในการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ไม่เผาป่า ไม่เผาในพื้นที่การเกษตรและในชุมชน เพื่อให้ปัญหาหมอกควัน และ PM 2.5 ในพื้นที่ลดลง และจากรายงานการตรวจคุณภาพอากาศจากสถานีตรวจอากาศของกรมควบคุมมลพิษที่ตำบลนาจักร อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ วันนี้(2ก.พ.63) เวลา 14.00 น. วัด PM 2.5 ได้ 71  ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร และดัชชีตัวชี้วัดคุณภาพอากาศอยู่ที่ 152 เป็นสีส้ม เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ ซึ่งถือว่าดีกว่าช่วงหลายวันก่อนที่มีสภาพอากาศเป็นสีแดง คาดว่าหลังจากนี้ไปประชาชนให้ความร่วมมือกันไม่เผาแล้ว สถานการณ์จะคลี่คลายในที่สุด /.