แม่ฮ่องสอน-ตั้งจุดคัดกรอง“ ไวรัสโคโรน่า”

88

นายอำเภอในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน รับนโยบายผู้ว่า ระดมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตั้งจุดคัดกรอง “ ไวรัสโคโรน่า”

เมื่อวันที่ 30 ม.ค.63 หลังจาก นายสุวพงศ์ กิติภัทย์พิบูลย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน สั่งการในที่ประชุมส่วนราชการจังหวัดและมีหนังสือสั่งการไปยังนายอำเภอทุกอำเภอให้ตั้งจุดคัดกรองยานพาหนะและนักท่องเที่ยว ตลอดจนประชาชนทั่วไปที่จะเดินทางเข้าออกจังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อเฝ้าระวังป้องกัน ไวรัสโคโรน่า หรือไวรัสอู่อั่น

ช่วงเย็นวันเดียวกันนี้ นายธนกฤต ฉันทะจำรัสศิลป์ นายอำเภอแม่สะเรียง พร้อมด้วยปกครองอำเภอแม่สะเรียง โรงพยาบาลอำเภอแม่สะเรียง สาธารณสุขอำเภอแม่สะเรียง ขนส่งอำเภอแม่สะเรียง และสถานีตำรวจภูธรแม่สะเรียง ได้ร่วมกันออกตรวจคัดกรองโรคปลอดอักเสบจากเชื้อโคโรนา และแจกเอกสารคำแนะนำด้านสุขภาพ แก่นักท่องเที่ยวหากมีอาการ ไข้ ไอ เจ็บคอ นำ้มูกไหล และหอบเหนื่อย ภายใน 14 วัน หลังจากเดินทางจาก เมืองอู่ฮั่น หวงกัง ซื่อปี้ เอ้อโจว จือเจียง เอินซือ เสี้ยวก่าน เสียนหนิง หวงสือ เซียนเถา เฉียนเจียง จิ่นโจว ลีฉวน และเมืองกว่างโจว ประเทศจีน ต้องสวมหน้ากากอนามัยและแจ้งพยาบาลทันที พร้อมกันนี้อำเภอแม่สะเรียงได้แจกหน้ากากอนามัยป้องกันเชื้อโรค แก่ประชาชน และให้ประชาชนป้องกันตนเองจากเชื้อไวรัสโคโรนาเบื้องต้นโดย “กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ” จำนวน 2 แห่ง ได้แก่ จุดตรวจคัดกรองหน้าถ้ำ ซึ่งเป็นประตูเข้าสู่จังหวัดแม่ฮ่องสอน และกาดเย็นแม่สะเรียง (ตลาดสดตอนเย็น)นายสังคม คัดเชียงแสน

นายอำเภอปาย ได้ออกตรวจจุดคัดกรองโรคปอดอักเสพจากเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 จำนวน 2 จุดคือ จุดตรวจร่วมความมั่นคงชายแดน (บ้านแม่ปิง) และ ท่ารถขนส่งเปรมประชา เพื่อเป็นการคัดกรองนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ (ชาวจีน) เบื้องต้น เพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับโรคดังกล่าวที่อาจจะมีโอกาสพบผู้ป่วยที่มากับนักท่องเที่ยว และเพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนในพื้นที่อีกทางหนึ่ง โดยมีหน่วยงานราชการ เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลปาย เจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอปาย เจ้าหน้าที่ตำรวจตระเวนชายแดนที่ 3363 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้ใหญ่บ้าน/ผู้นำชุมชน และสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนอำเภอปายที่ 4 เข้าร่วมตรวจจุดคัดกรองโรคปอดอักเสพเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 อย่างพร้อมเพียง ผลการปฏิบัติงานยังไม่พบผู้ป่วย และผู้ต้องสงสัยแต่อย่างใด

ว่าที่ ร.ต.ณรงค์ชัย จินดาพันธ์ นายอำเภอขุนยวม นำฝ่ายปกครอง ตรวจวัดอุณหภูมิบุคคลที่จะเข้ามาในพื้นที่ โดยบูรณาการร่วมระหว่างตำรวจ สาธารณสุข และฝ่ายปกครอง สำหรับอำเภอขุนยวม ตั้งจุดตรวจบริเวณด่านแม่อูคอ เส้นทาง 1263 แม่แจ่ม – ขุนยวม กำหนดระยะเวลาการตรวจเบื้องต้นระยะเวลา 30 วัน

นายล้อมเดช ยาใจ ปลัดอาวุโสอำเภอสบเมย นายนริส สุวรรณเงิน ปลัดอำเภอ/กลุ่มงานความมั่นคง ฯลฯ ได้รับมอบหมายจากนายผะอบ บินสะอาด นายอำเภอ ให้ร่วมตั้งด่านตรวจแม่สวดและบริเวณท่าเรือบ้านแม่สามแลบ ร่วม จุดคัดกรองชั่วคราวโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ 2019 จนท.ฝ่ายปกครองอำเภอสบเมย ร่วมกับสมาชิก อส. ร้อย.อส.อ.สบเมย 7 , สาธารณสุขอำเภอสบเมย , โรงพยาบาลสบเมย และตำรวจ สภ.สบเมย ร่วมตั้งด่าน ณ ด่านตรวจแม่สวด ตลอดจนตั้งจุดบริการแจกหน้ากากอนามัยฟรีแก่ประชาชน ณ ที่ว่าการอำเภอสบเมย ตลอดจนดำเนินการเชิงมาตรการป้องกัน ประชาสัมพันธ์

ภาพ/ข่าว ฉลอง หมั่นสกุล / จ.แม่ฮ่องสอน