ยโสธร-ชาวบ้านพลิกวิกฤตช่วงหน้าแล้งต้มเกลือขาย

73

ชาวบ้านในตำบลโพธิ์ไทร อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร พากันพลิกวิกฤตในช่วงหน้าแล้งต้มเกลือขายเป็นรายได้เข้าครอบครัว เนื่องจากพื้นดินตามทุ่งนาใกล้หมู่บ้านส่วนใหญ่เป็นดินเค็มไม่สามารถที่จะปลูกพืชชนิดอื่นได้

ชาวบ้านในตำบลโพธิ์ไทร อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร พากันขูดเอาหน้าดินตามทุ่งนาและตามริมหนองน้ำใกล้กับหมู่บ้าน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นดินเค็มหรือที่ชาวบ้านเรียกดินเอียดนำไปใส่บ่อหมักเพื่อกรองเอาน้ำที่มีรสเค็มก่อนจะนำน้ำไปต้มไฟให้เดือดจนกระทั่งน้ำแห้งแล้วกลายเป็นเกลือ เพื่อนำเกลือที่ได้ไปขายสร้างรายได้เข้าครอบครัว ซึ่งส่วนใหญ่จะมีลูกค้ามาติดต่อซื้อถึงที่บ้านโดยชาวบ้านจะพากันจำหน่ายเกลือที่ต้มได้กิโลกรัมละ 10-15 บาท ซึ่งก็ถือได้ว่าเป็นรายได้เพียงอย่างเดียวสำหรับชาวบ้านในตำบลโพธิ์ไทร ในช่วงหน้าแล้งของทุกปี เพราะที่นาแถบนี้จะเป็นดินเค็มเมื่อถึงฤดูแล้งจะแห้งแล้งมากที่นาไม่สามารถปลูกพืชอย่างอื่นได้ เพราะผิวดินจะมีส่าเกลือขึ้นเต็มไปหมดโดยเฉพาะช่วงที่อากาศเย็นมีหมอกลงยิ่งทำให้มีส่าเกลือขึ้นจำนวนมากจนมองเห็นพื้นดินตามทุ่งนากลายเป็นสีขาวโพล ชาวบ้านจึงต้องพลิกวิกฤตเป็นโอกาสใช้ภูมิปัญญาแบบดั้งเดิมที่เคยทำกันมาตั้งแต่บรรพบุรุษ คือการต้มเกลือขายในช่วงหน้าแล้ง ซึ่งแต่ละคนที่ต้มเกลือขายในหนึ่งวันจะต้มเกลือได้ประมาณคนละ ไม่ต่ำกว่า 20 กิโลกรัม โดยในช่วงเช้าของทุกวันชาวบ้านก็จะพากันออกไปขูดเอาหน้าดินตามทุ่งนาที่มีส่าเกลือ หรือดินเอียด เพื่อนำไปกรองแบบภูมิปัญญาชาวบ้านเอาน้ำไปต้มเกลือ

นางวันทา  สัตย์ซื่อ อายุ 67 ปี อยู่บ้านเลขที่ 140 หมู่ 1 บ้านโพธิ์ไทร ตำบลโพธิ์ไทร อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร ชาวบ้านที่ต้มเกลือขาย บอกว่า เนื่องจากตามทุ่งนาในละแวกชุมชนของตนจะเป็นดินเค็มเมื่อถึงช่วงหน้าแล้งประมาณเดือนมกราคม-เมษายน ของทุกปีก็จะแห้งแล้งไม่สามารถปลูกพืชอย่างอื่นได้ชาวบ้านจึงได้พากันไปต้มเกลือขายโดยขูดเอาผิวดินที่มีส่าเกลือไปกรองเอาน้ำเค็มแล้วไปต้มเป็นเกลือเพื่อนำไปขายสร้างรายได้ในช่วงหน้าแล้งของทุกปีโดยจะจำหน่ายในกิโลกรัมละ 10-15 บาท ลูกค้าส่วนใหญ่ก็จะเป็นชาวบ้านในละแวกชุมชนและมีพ่อค้าไปรับซื้อเพื่อนำไปจำหน่ายต่ออีกที่หนึ่ง ซึ่งการต้มเกลือของชาวบ้านแห่งนี้ก็จะทำได้เฉพาะช่วงหน้าแล้งเท่านั้นพอผ่านหน้าแล้งไปเข้าหน้าฝนก็ไม่สามารถต้มเกลือได้ เพราะหลังจากมีฝนตกลงมาบริเวณหน้าดินที่เป็นส่าเกลือก็จะหายไปไม่สามารถที่จะขูดเอาหน้าดินไปต้มเกลือได้เหมือนเช่นเคย ในแต่ละวันตนสามารถต้มเกลือได้ไม่ต่ำกว่าวันละ 20 กิโลกรัม และในขณะนี้เกลือต้มกำลังเป็นที่ต้องการของลูกค้าเนื่องจากเกลือต้มเหมาะในการนำไปทำปลาร้า ทำปลาส้มและทำแหนมเนื้อ ซึ่งจะให้รสชาติที่ดีและอร่อย จนเกลือที่ต้มได้แทบไม่พอขายในแต่ละวัน

ภาพ/ข่าว  ธงชัย  สุณีศรี     รายงานจากยโสธร