หนองคาย-สาธารณสุขจังหวัดยืนยันใช้ปากเลาะขาไก่เสี่ยงเกิดโรค

34

จากที่ผ่านมามีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบโรงงานแปรรูปไก่ ซึ่งมีการพบโรงงานแห่งนี้ได้ทำการแปรรูปขาไก่ หรือ เล็บมือนาง โดยการใช้ปากเลาะกระดูกไก่ออกจากขาไก่ จนเกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์เป็นวงกว้าง โดยนายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เจ้าหน้าที่สาธารณสุข องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ทำการเข้าตรวจสอบ พร้อมนำชุดตรวจสอบสารปนเปื้อนมาทำการตรวจด้วย ซึ่งไม่พบสารปนเปื้อนหรือสารอันตรายในขาไก่เล็บมือนางแต่อย่างใด

ในส่วนของอันตรายจากการใช้ปากเลาะกระดูกไก่ออกจากขาไก่นั้น นพ.วัชรพงษ์ หอมวุฒิวงศ์ ทันตแพทย์เชี่ยวชาญ รอง นพ.สสจ.หนองคาย กล่าวถึงการใช้ปากเลาะกระดูกไก่ออกจากขาไก่หรือเล็บมือนางว่า เป็นพฤติกรรมที่เสี่ยงเนื่องจากช่องปากเป็นประตูสู่ร่างกาย ซึ่งในปากจะมีเชื้อโรคต่างๆที่อยู่ในน้ำลาย ในลำคอ หรือจากทางเดินอาหาร ทางเดินหายใจ ที่สามารถจะติดต่อจากคนสู่คนได้ เช่นโรคทางเดินหายใจ โรคเหงือกอักเสบ โรคปริทันต์ โรคฟันผุ นอกจากนี้ยังมีโรคติดต่อจากริมฝีปาก พวกโรคเฮอร์ปีส์ โรคซิมเพล็กซ์ โรคไข้หวัด ไข้หวัดใหญ่ คางทูม และที่สำคัญที่อันตรายถึงชีวิตคือโรคไวรัสตับอักเสบชนิดต่างๆ เช่น ไวรัสตับอักเสบชนิดเอ และชนิดบี แพร่กระจายจากคนสู่คนได้ ถ้าใช้ช่องปากในการทำเล็บมือนาง.

ภาพ/ข่าว กำธร กองสมบัติ / หนองคาย