ลพบุรี-แก้ปัญหาภัยแล้งตามนโยบายของกองทัพบก

89

วันที่29มกราคม 2563กองทัพภาคที่ 1 โดยกองพลพัฒนาที่ 1 จัดกำลังพลพร้อม ยุทโธปกรณ์ โดยนำเครื่องมือช่าง เป็น รถขุดเจาะบ่อบาดาล จากกองพันทหารช่างที่ 112 (หนึ่งร้อยสิบสอง) กรมทหารช่างที่ 1 รักษาพระองค์ ประกอบด้วย รถติดตั้งเครื่องเจาะบ่อบาดาล , รถติดตั้งอุปกรณ์เครื่องเจาะแบบอัดลม , รถยนต์บรรทุกขนาด 10 ตัน ประกอบเครื่องยก และ รถราดน้ำ ขนาด 6,000 ลิตร ลงพื้นที่ ดำเนินการติดตั้งอุปกรณ์และเครื่องมือ พร้อมเริ่มเดินเครื่อง เร่งดำเนินการขุดเจาะบ่อบาดาล เพื่อช่วยเหลือผู้ประสพภัยแล้ง บริเวณฐานขุดเจาะบ้านเพนียด หมู่ที่ 7 ตำบลเพนียด อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี

ซึ่งถือเป็นการปฏิบัติงานตาม สั่งการของ พล.อ.อภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผู้บัญชาการทหารบก ซึ่งได้มอบหมายให้หน่วยช่างจากกองทัพภาคที่ 1-4 และ กรมการทหารช่าง เข้าดำเนินการขุดเจาะบ่อบาดาล ตามแผนงานที่รัฐบาลได้มอบหมาย ในพื้นที่เร่งด่วน 7 จังหวัด ในภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคกลาง รวม 209 แห่ง

ซึ่ง กองทัพภาคที่ 1 รับผิดชอบ 36 แห่ง ใน 2 จังหวัด ได้แก่ จ.ลพบุรี และ จ.ขอนแก่น ในส่วนของจังหวัดลพบุรี มีพื้นที่ต้องดำเนินการตามแผน ใน 6 อำเภอ รวม 27 แห่ง ซึ่งขณะนี้ได้เริ่มต้นดำเนินการขุดเจาะบ่อบาดาลบ่อแรกแล้ว ผลกาดำเนินงานมีความคืบหน้า ไปแล้วกว่าร้อยละ 30 สามารถดำเนินการเปิดปากบ่อ และสามารถขุดเจาะผ่านชั้นดิน ลงไปได้แล้วกว่า 30 เมตร จากตั้งเป้าหมายระดับความลึก ที่ตั้งไว้ 120 เมตร จนถึงตาน้ำ โดยเชื่อมั่นว่า จะสามารถดำเนินการได้แล้วเสร็จภายใน 1 สัปดาห์ ก่อนให้ชุดช่าง อีกหนึ่งชุด เข้าดำเนินการ ก่อสร้างหอถังน้ำสูงแบบมาตรฐาน พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำ และกระจายน้ำบาดาลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ โดยใช้แผงโซล่าเซลล์ ก่อนจะส่งมอบบ่อบาดาลแห่งนี้ ให้กับ องค์การบริหารส่วนตำบลเพนียด เป็นผู้ดูแล เพื่อจ่ายน้ำให้แก่ประชาชนในพื้นที่ดังกล่าว เพื่อแก้ปัญหาภัยแล้ง และเป็นการเพิ่มน้ำต้นทุนให้เข้าสู่ระบบประปาหมู่บ้าน เพื่อให้ประชาชนมีน้ำอุปโภคบริโภคตลอดฤดูแล้งนี้ ตามนโยบายของรัฐบาล

ทั้งนี้ นายพิชัย เชญชาญ นายก อบต.เพนียด กล่าวว่า…… ในนามของพี่น้องประชาชนตำบลเพนียด ต้องขอขอบคุณ กองทัพบก ที่จัดส่งกำลังพล พร้อมเครื่องขุดเจาะบ่อบาดาล เข้ามาดำเนินการขุดเจาะบ่อบาดาลให้ เพื่อเป็นการช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้งในครั้งนี้ ซึ่งเชื่อว่าหากโครงการดังกล่าวแล้วเสร็จ จะช่วยเพิ่มเติมน้ำต้นทุนให้เข้าสู่ระบบประปาหมู่บ้าน ช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่พี่น้องประชาชนกว่า 1,000 ครัวเรือน ใน 5 หมู่บ้าน ในพื้นที่ใกล้เคียง อีกด้วย

ภาพ/ข่าวอนันต์ อ่ำทอง ลพบุร