สุรินทร์-ปกครองสุรินทร์ร่วมคณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานวิทยาเขตสุรินทร์สุ่มตรวจหาสารเสพติดกับนักศึกษาโครงการสถานศึกษาสีขาว รวมกว่า 184 ราย

87

วันนี้(28 ม.ค.2563) เวลา 09.00 น.ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่หอประชุม อาคารอทิตยาทร มทร.อีสาน วข.สร. นายกฤษณุ เหลืองพิบูลกิจ นายอำเภอเมืองสุรินทร์  มอบหมายให้นายปภพ ขอไชย ปลัดอำเภอเมืองสุรินทร์, หัวหน้าฝ่ายบริหารงานปกครองและหัวหน้าฝ่ายความมั่นคง พร้อมด้วยนายภูวิศ อังศุชวาลวรรณ,นางสาววิลัยวัลย์ ศรีพรหมทอง ปลัดอำเภอเมืองสุรินทร์ ฝ่ายความมั่นคง, กำนันและ ผรส.ตำบลนอกเมือง, กำนันและ ผรส.ตำบลเฉนียง ร่วมกับ คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ จัดโครงการสถานศึกษาสีขาว โดยการตรวจปัสสาวะหาสารเสพติด นศ.จำนวน 200 คน เพื่อต้องการให้ นศ.เป็นต้นแบบ คนดี คนเก่ง คนมีความสามารถ และเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพและสนองตอบที่ดีต้อสังคม

ซึ่งในการสุ่มตรวจในครั้งนี้ ไม่พบสารสิ่งเสพติด พร้อมกับให้นักศึกษารู้เท่าทันพิษภัยของยาเสพติด และไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวโดยเด็ดขาด หากตรวจพบฉี่ม่วง ก็จะนำเข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษาและฟื้นฟู ภาคสมัครใจ หลักสูตร 9 วัน ต่อไป

ภาพ/ข่าว เขมชาติ ชุณหกิจขจร…ผู้สื่อข่าวประจำ จ.สุรินมทร์…รมิตา  สิงหเสรี