แม่ฮองสอน-รอง ผบ.ทสส.ตรวจเยี่ยมภารกิจการพัฒนาช่วยเหลือประชาชนของ นพค.36 มอบผ้าห่มกันหนาว ปลา ไก่ หมู เตรียมความพร้อมช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยแล้ง และปัญหาหมอกควันในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน

51

27 ม.ค.63 พลเอก ชูชาติ บัวขาว รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด พร้อมคณะเดินทางไปตรวจเยี่ยมการปฏิบัติภารกิจการพัฒนาช่วยเหลือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน ของหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 36 สำนักงานพัฒนาภาค 3 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย ณ กองบังคับการหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 36 บ้านคอนผึ้ง ต.แม่คะตวน อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน โดยมี นายสุวพงศ์ กิติภัทย์พิบูลย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน และกำลังพลหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 36 ให้การต้อนรับ

ภายหลังเข้ารับฟังบรรยายสรุป ภารกิจการพัฒนาช่วยเหลือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนของหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 36 ณ ห้องประชุมกองบังคับการหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 36 เพื่อสนับสนุนการทำงานของรัฐบาล ตลอดจนเป็นการสนองตอบนโยบายของผู้บัญชาการทหารสูงสุด แล้ว พลเอก ชูชาติ บัวขาว รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด พร้อมคณะและผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้มอบ พระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ , สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี และผ้าห่มกันหนาว ให้กับราษฏรบ้านคอนผึ้ง ต.แม่คะตวน อ.สบเมย และมอบ พันธุ์ผัก กล้าไม้ผล ( มะนาว) ไก่พื้นบ้าน ลูกสุกร และพันธุ์ปลา ให้กับราษฏรในพื้นที่ ต.แม่ลาหลวง อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน ส่งเสริมการเลี้ยงสุกรเพื่อขุนขาย การเลี้ยงไก่พื้นเมือง การเลี้ยงปลากินพืช และการปลูกผักสวนครัว ตามโครงการพัฒนาช่วยเหลือประชาชนและโครงการเกษตรผสมผสาน ประจำปี 2563 พร้อมกันนี้ รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด ได้ตรวจเยี่ยมกลุ่มอาชีพผ้าทอกะเหรี่ยงต่ากีญะ ที่หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 36 ได้ให้การสนับสนุนส่งเสริมให้ราษฏรสร้างมีอาชีพสร้างรายได้ให้กับตนเองและครอบครัว

จากนั้น พลเอก ชูชาติ บัวขาว รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด ได้ ตรวจความพ้อมยุทโธปกรณ์ ยานพาหนะ รถบรรทุกน้ำ รถดับเพลิง เรือยนต์ท้องแบน และกำลังพลชุดเคลื่อนที่เร็วของศูนย์บรรเทาสาธารณภัยหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 36 เพื่อเตรียมความพร้อมในการช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยแล้งขาดแคลนน้ำกินน้ำใช้และแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน เมื่อปี 2562 ผ่านมาหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 36 ได้แจกจ่ายน้ำอุปโภคให้กับราษฏรไปแล้ว จำนวน 84,000 ลิตร รวมทั้งจัดสร้างระบบน้ำประปาภูเขา ขุดสระเก็บน้ำ และจัดหาถังเก็บน้ำ ขนาด 3000 ลิตร ให้กับราษฏรในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนไปแล้วหลายหมู่บ้าน ในช่วงหน้าแล้งปีนี้หากประชาชนเดือดร้อนขาดแคลนน้ำกินน้ำใช้กำลังพลของหน่วยมีความพร้อมที่จะเข้าไปให้การช่วยเหลือได้ทันที

พลเอก ชูชาติ บัวขาว รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด กล่าว ขอให้หน่วยทุ่มเทช่วยเหลือแก้ไขปัญหาภัยแล้งให้กับประชาชนถือเป็นภารกิจเร่งด่วนโดยเฉพาะน้ำอุปโภคบริโภคเป็นลำดับความเร่งด่วนแรก แม้ในปีนี้น้ำในพื้นที่ภาคเหนือจะดีกว่าปี 59 แต่ปริมาณน้ำก็ยังไม่เพียงพอมีเพียงแค่อุปโภคบริโภคและช่วยเหลือเกษตรกรได้ระดับหนึ่งเท่านั้น จะต้องไปสร้างการรับรู้ให้กับประชาชนในการเลือกปลูกพืชที่ใช้น้ำน้อย รวมทั้งการช่วยเหลือแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองและหมอกในพื้นที่ไม่ให้เกษตรกรเผาวัชพืชหรือเผาไร่ เพราะนอกจากจะสร้างความเสียหายให้กับป่าไม้แล้ว ยังสร้างมวลพิษในอากาศอีกด้วย

ภาพ/ข่าว ฉลอง หมั่นสกุล /จ.แม่ฮ่องสอน