บุรีรัมย์-ประกาศภัยแล้งเพิ่มเป็น 8 อำเภอตั้งศูนย์รับมือทั้ง23 อำเภอหลายหน่วยงานเร่งระดมแจกน้ำ

16

 (24 ม.ค.63)  สถานการณ์ภัยแล้งที่จังหวัดบุรีรัมย์ยังขายวงกว้างอย่างต่อเนื่อง   ล่าสุดได้มีการประกาศเป็นเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (ภัยแล้ง) เพิ่มอีก 2 อำเภอ คือ อำเภอเมืองบุรีรัมย์  และอำเภอเฉลิมพระเกียรติ  จากที่ก่อนหน้านี้ได้ประกาศไปแล้ว 6 อำเภอ  คือ อ.พลับพลาชัย  ประโคนชัย  โนนดินแดง   ละหานทราย   หนองหงส์   และ อ.นางรอง   รวมขณะนี้ประกาศไปแล้ว 8 อำเภอพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ   47 ตำบล  488 หมู่บ้าน  ราษฎรเดือดร้อนกว่า 31,000 ครัวเรือน   นาข้าวได้รับความเสียหายกว่า 35,000 ไร่   ซึ่งหลังจากมีการประกาศเขตให้การช่วยเหลือ  หลายหน่วยงานก็ได้เร่งให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย  ทั้งการนำน้ำสะอาดออกไปแจกจ่าย ซึ่งขณะนี้ได้แจกจ่ายน้ำบรรเทาความเดือดร้อนให้กับผู้ประสบภัยไปแล้วกว่า 4 ล้านลิตร    พร้อมทั้งได้ระดมเครื่องสูบน้ำเข้าไปทำการสูบผันน้ำ  ไปเติมยังสระกลางหมู่บ้านเพื่อใช้สำหรับผลิตประปาหมู่บ้านแล้วกว่า 3,500,000 ลิตร  พร้อมกันนี้ยังได้ดำเนินการเป่าล้างบ่อบาดาลที่อุดตันในพื้นที่ 5 อำเภอ 180 หมู่บ้าน รวม 236 บ่อ  เพื่อให้สามารถใช้การได้อย่างมีประสิทธิภาพ      

นายสัญญ์ธวัชร์   ริ้วเหลือง   หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จ.บุรีรัมย์  กล่าวว่า    ขณะนี้ทางจังหวัดได้มีการจัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ภัยแล้งทั้งระดับจังหวัด   และอำเภอทั้ง 23 อำเภอ   เพื่อติดตามสถานการณ์ภัยแล้ง และมาตรการในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างเร่งด่วนและทันถ่วงที    ซึ่งนอกจากจะดำเนินการช่วยเหลือผู้ประสบภัยในระยะเร่งด่วนแล้ว  ก็ได้มีแผนดำเนินการแก้ไขปัญหาในระยะยาวด้วย  

ภาพ/ข่าว         สุรชัย      พิรักษา / บุรีรัมย์