สุรินทร์-ชาวบ้าน ต.ดอนแรด ฮือไล่ขอให้ย้ายปลัด อบต. ออกจากพื้นที่ ชี้พฤติกรรมไม่โปร่งใส

210

วันนี้(23 ม.ค.2563)ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ศาลากลางจังหวัดสุรินทร์ พบชาวบ้านต.ดอนแรด อ.รัตนบุรี จ.สุรินทร์ เดินทางมาที่ศาลากลาง จ.สุรินทร์ เพื่อเรียกร้องกับนายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ ขอให้ย้ายปลัด อบต. ออกจากพื้นที่  ชี้พฤติกรรมไม่โปร่งใส ตัวแทนชาวบ้าน จาก 16 หมู่บ้าน ต.ดอนแรด อ.รัตนบุรี จ.สุรินทร์ กว่า 50 คน นำโดยนายชาญชัย สิงห์นุช ตัวแทนชาวบ้าน ต.ดอนแรด, นายชำนาญ ชัยศร ตัวแทนชาวบ้าน ต.ดอนแรด, และนายบุญมี โสภังค์  ตัวแทนชาวบ้าน    ต.ดอนแรด เดินถือป้ายผ้ามีข้อความว่า ทุจริตคอรับชั่น งบประมาณไม่คุ้มค่า, ออกไปอยู่ทำไมหนักแผ่นดิน, และพัฒนาไม่โปร่งใส ขาดจริยธรรมในหัวใจ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัด พร้อมเข้ายื่นหนังสือร้องเรียนต่อนายอดิเทพ  กมลเวชช์  รอง ผวจ.สุรินทร์ ซึ่งได้รับมอบหมายจากนายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ ให้เข้ามาดูแลพร้อมทั้งรับหนังสือจากชาวบ้าน ต.ดอนแรด อ.รัตนบุรี จ.สุรินทร์ ขอให้ย้ายสิบเอกพจน์ กุลัดนาม ปลัด อบต.ดอนแรด อ.รัตนบุรี จ.สุรินทร์ รักษาการณ์แทนนายก อบต. ออกจากพื้นที่ ชี้พฤติกรรมไม่โปร่งใส

 ทั้งนี้เนื่องจากปลัด อบต.ดอนแรด อ.รัตนบุรี จ.สุรินทร์ รักษาการณ์แทนนายก อบต. มีพฤติกรรมปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ  ส่อไปในทางทุจริต กระทำการฝ่าฝืนต่อระเบียบแบบแผนข้อบังคับของกระทรวงมหาดไทย กระทรวงการคลัง และกฎหมายเป็นประจำ เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ให้แก่ตนเองและพวกพ้อง โดยไม่เกรงกลัวต่อกฎหมายบ้านเมืองจำนวน 3 ข้อ คือ ปฏิบัติหน้าที่นายก อบต.ดอนแรด ส่อทุจริต, บริหารงบประมาณของ อบต.ดอนแรด, และประพฤติตนผิดต่อหลักศีลธรรมและจริยธรรมของข้าราชการที่ดี ชาวบ้านสงสัยและได้ยื่นหนังสือให้ทางจังหวัดตรวจสอบนั้น คือ โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด, โครงการก่อสร้างสวนเฉลิมพระเกียรติ, โครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองตอ-บัวเสียว, และโครงการวางท่อส่งน้ำเพื่อการเกษตร ม.12 บ้านหาญฮี ซึ่งทั้ง 4 โครงการนั้นน่าจะมีการทุจริตอีกด้วย

ขณะที่นายอดิเทพ  กมลเวชช์  รอง ผวจ.สุรินทร์ รับหนังสือร้องเรียนกับแกนนำทั้ง 3  กล่าวว่า จะนำหนังสือฉบับดังกล่าวรายงานให้นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ พร้อมทั้งได้สั่งการไปยังนายอำเภอรัตนบุรี ให้เข้าตรวจสอบข้อเท็จจริง  หากเห็นว่าสิ่งไหนไม่ถูกต้อง ผิดระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น  ก็จะดำเนินการตามข้อเรียกร้อง ในส่วนของการร้องขอให้มีคำสั่งย้ายสิบเอกพจน์ กุลัดนาม ปลัด อบต.ดอนแรด อ.รัตนบุรี จ.สุรินทร์ รักษาการณ์แทนนายก อบต. นั้น ต้องใช้เวลาระยะหนึ่ง เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงให้แล้วเสร็จเสียก่อน จะให้ย้ายทันทีคงไม่ได้ เนื่องจากการโยกย้ายปลัด อบต. ซึ่งเป็นข้าราชการนั้น  มีระเบียบวิธีปฏิบัติตามขั้นตอนของกฎหมายอยู่ ขอเวลาตั้งคณะกรรมการตรวจสอบการปฏิบัติงานตามข้อเท็จจริงอีกชั้นหนึ่งก่อน โดยเฉพาะเรื่องประปานั้นทางนายอดิเทพ  กมลเวชช์  รอง ผวจ.สุรินทร์ รับปากชาวบ้านว่าภายใน 7 วันเสร็จ ส่วนในเรื่องของการก่อสร้างหรือติดตั้งกล้องวงจรปิด นั้น ต้องใช้ระยะเวลา ซึ่งแกนนำทั้ง 3 คนและชาวบ้าน รับฟังเงื่อนไขในที่ประชุมพอใจพร้อมทั้งได้แยกย้ายกันกลับภูมิลำเนาต่อไป

นายชาญชัย สิงห์นุช ตัวแทนชาวบ้านดอนแรด อ.รัตนบุรี จ.สุรินทร์ กล่าวว่า  วันนี้ได้มายื่นหนังสือเพื่อเรียกร้องให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ ขอให้ย้ายปลัด อบต. ออกจากพื้นที่ ชี้พฤติกรรมไม่โปร่งใส มีข้อหาอยู่ 3 ข้อ คือปฏิบัติหน้าที่นายก อบต.ดอนแรด ส่อทุจริต, บริหารงบประมาณของ อบต.ดอนแรด, และประพฤติตนผิดต่อหลักศีลธรรมและจริยธรรมของข้าราชการที่ดี ทาง รองผู้ว่าฯ ได้แจ้งในที่ประชุมว่าขอให้เวลาประมาณ  7 วัน ซึ่งทางชาวบ้านพอใจ และถ้าถึง 7 วันแล้วยังไม่มีผล ทางชาวบ้านและแกนนำทั้ง 3 คน ก็จะเดินหน้าต่อซึ่งอาจจะเข้าปิดที่ทำการอำเภอรัตนบุรี จ.สุรินทร์ต่อไป

ภาพ/ข่าว เขมชาติ ชุณหกิจขจร…ผู้สื่อข่าวประจำ จ.สุรินทร์….รมิตา  สิงหเสรี