ศรีสะเกษ-รำดอกจานบาน เปิดงานผ้าไหมดอกจาน

153

บ้านโคกจาน อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ ดินแดนดอกจาน หรือทางเหนือเรียก ดอกทองกวาว จัดเปิดงาน วันดอกจานบาน เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว เสริมเศรษฐกิจของชุมชนในการโชว์ และจำหน่ายผ้าไหม ลายดอกจาน พร้อมจัดขบวนรำดอกจานบานสะพรั่งประดับสาวสวย

วันที่ 23 มกราคม 2563 ที่ ลานกีฬาเทศบาลตำบลโคกจาน อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ ชาวบ้าน ราษฎร กลุ่มพลังมวลชน เยาวชน จาก 10 หมู่บ้าน พร้อมชมรมผู้สูงอายุ ผู้นำชุมชน  เจ้าหน้าที่จากเทศบาลตำบลโคกจาน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ได้ร่วมกันจัดงาน วันดอกจานบานขึ้น เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว ส่งเสริมการมีรายได้ ประชาสัมพันธ์ผ้าไหมลายดอกจาน  ส่งเสริมเศรษฐกิจของชุมชน ที่ทำการทอผ้าไหมจำหน่ายในช่วงหน้าแล้ง ที่ว่างเว้นจากการทำนา ได้มารวมกลุ่มกันทอผ้า เกิดความชำนาญ จนสามารถคิดค้นประดิษฐ์ลายผ้าไหม เป็นลายดอกจานที่มีแห่งเดียวในประเทศ เพื่อเปิดตัวให้โลกได้รับรู้  จึงได้จัดงาน วันดอกจานบาน ซึ่งได้มีการจัดกันมาอย่างต่อเนื่อง เป็นปีที่ 13  แล้ว โดย นายวันทา ศรียงยศ นายกเทศมนตรีตำบลโคกจาน กำหนดจัดขึ้น ทำให้มีนักท่องเที่ยว ที่มาเที่ยวงาน ได้จับจ่ายซื้อหาผ้าไหมที่ชาวบ้าน ชุมชนนำมาจัดแสดงโชว์ กลับไปเป็นจำนวนมาก สร้างรายได้ให้ชาวบ้านในปีหนึ่งๆ กว่า 100 ล้านบาทในช่วงหน้าแล้งของทุกๆ ปี ซึ่งดอกจานเป็นดอกไม้อีสาน ที่จะออกดอกบานสพรั่งสวยงามในเฉพาะช่วงหน้าแล้งเท่านั้น โดยมี นายสมชัย คล้ายทับทิม รองผู้ว่าราชการตังหวัดศรีสะเกษ เดินทางมาเป็นประธานเปิดงาน พร้อมร่วมชมขบวนฟ้อนรำ การแสดงโชว์ผ้าไหมลายดอกจาน ในแต่ละหมู่บ้าน ที่นำมาแสดงโชว์เพื่อจำหน่ายกันด้วย

นายวันทา ศรียงยศ นายกเทศมนตรีตำบลโคกจาน กล่าวว่า ตำบลโคกจาน เป็นตำบลที่มีภูมิประเทศติดกับเขตรอยต่ออำเภอวังหิน และปรางค์กู่  เป็นตำบลสุดท้ายของอำเภออุทุมพรพิสัย เป็นแหล่งดินแดนที่อุดมสมบูรณ์ มีลำน้ำห้วยวะไหลผ่าน สร้างความอุดมสมบูรณ์แก่พื้นที่ทางการเกษตร การไหลผ่านของลำห้วย เทศบาลได้มีการพัฒนาให้กลายเป็นแหล่องท่องเที่ยวตามฤดูกาล ในช่วงฤดูฝนเกษตรกรจะมีอาชีพทำนาข้าว หน้าแล้งก็จะมาทำการทอผ้าไหม จนเกิดความชำนาญ ได้ตราพระราชทานตรานกยูง นำไปสู่การพัฒนาบายผ้าไหมมาเป็นเอกลักษณ์ คือ ลายดอกจาน เพราะในช่วงหน้าแล้ง ต้นจานที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติมากมายในทุ่งนา  จะออกดอกและบานสะพรั่ง เต็มทุ่ง ดอกจานจะมีสีสวยสด กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยว โคกจานจึงส่งเสริมให้มีการจัดงาน เทศกาลดอกจานบาน เพื่อการท่องเที่ยว ส่งเสริมแนะนำการมีรายได้จากจำหน่ายผ้าไหมของชุมชนในตำบลโคกจานในทุกๆ ปี ซึ่งที่ผ่านมาจะสามารถนำรายได้สู่ชุมชนได้กว่า 100 ล้านบาท ในช่วงหน้าแล้งทุกปี

ภาพ/ข่าว นายพงษ์พัฒน์ ไตรพิพัฒน์ / ศรีสะเกษ