เลย-ธ.ก.ส.เลย มอบรางวัลกว่า 12 ล้านแก่ผู้ฝากเงินออมทรัพย์ทวีโชค

208

เมื่อเวลา 11.00 น.วันที่ 22 ม.ค.63 ณ ห้องชัยพฤกษ์ โรงแรมเลยพาเลซ อ.เมืองเลย จ.เลย นายโสภณ สุวรรณรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลยเป็นประธาน ในการมอบรางวัล กับผ๔อุปการคุณออมทรัพย์ทวีโชค มีนายศิริชัย สันต์สัมพันธ์กุล ผู้อำนวยการสำนักงาน ธ.ก.ส. จังหวัดเลย นายศรีนารถ ชาธรรมมา นางรัตนาวลี กุญชรมณี ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานธ.ก.ส.จังหวัดเลยและคณะผู้บริหารสาขาในสังกัดทั้ง 18 สาขารวมไปถึง ผู้ใช้บริการเงินฝากออมทรัพย์ทวีโชค ร่วมเป็นสักขีพยาน

โดยในครั้งนี้ ธ.ก.ส.จ.เลย มีรางวัล มอบให้กับทั้งหมด 5 รางวัล ประกอบด้วยรางวัลที่ 1 รถยนต์ Toyota Hilux Revo Smart Cab จำนวน 6 รางวัลรางวัลที่ 2 รถจักรยานยนต์ Scoopy i จำนวน 49 รางวัลรางวัลที่ 3 ทองคำหนัก 1 บาทจำนวน 67 รางวัลรางวัลที่ 4 ทองคำหนัก 2 สลึงจำนวน 220 รางวัลและรางวัลที่ 5 ทองคำหนัก 1 สลึงจำนวน 624 รางวัลรวมมูลค่า 12 ล้านห้าแสนบาท ผู้โชคดีได้รับรถยนต์ Toyota Hilux Revo Smart Cab จำนวน 6 รางวัล ประกอบด้วยผูโชคดีจากธ.ก.ส.สาขา กำเนิดเพชร สาขาผาขาว สาขาหนองหิน สาขาวังสะพุง สาขาภูเรือ เเละ สาขาเลย สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้ผู้ที่มีสิทธิ์ชิงรางวัลคือผู้ที่มียอดเงินฝากคงเหลืออีก 2,000 บาทติดต่อกัน 3 เดือนจะได้รับสิทธิ์ในการชิงรางวัล 1 สิทธิ์ โดยจะฝากเงินช่วงเดือนใดก็ได้ซึ่งธนาคารกำหนดวันเป็น 2 ช่วง และกำหนดวันจับรางวัลพร้อมกันทั่วประเทศเริ่มตั้งแต่ 1 มกราคม ประกอบด้วยช่วงที่ 1 ตัดยอดเงินฝากวันที่ 30 มิถุนายนของทุกปีและจับรางวัลในวันที่ 5 สิงหาคมของทุกปีช่วงที่ 2 ตัดยอดเงินฝากวันที่ 31 ธันวาคมของทุกปีและจับรางวัลในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ของทุกปี ในการจับรางวัลออมทรัพย์ทวีโชคครั้งนี้ ธนาคารมีเจตนาเน้นความบันเทิงและตอบแทนลูกค้าในเป็นแรงใจและให้ประชาชนรักการออมเป็นหลัก จึงขอเชิญชวนชาวจังหวัดเลย มสนร่วมกันฝากเงินกับ ธ.ก.ส เพื่อ เกษตรกรของชาติฝากทุกบาทกับ ธ.ก.ส เงินฝากออมทรัพย์ทวีโชค ยิ่งออม ยิ่งดี ทวีโชค

นายศิริชัย สันต์สัมพันธ์กุล ผู้อำนวยการสำนักงาน ธ.ก.ส. จ.เลย เปิดเผยถึง โครงการของ ธ.ก.ส.จังหวัดเลยที่เข้าไปสนับสนุนเกษตรกรว่า ทางรัฐบาลมีมาตราการต่างๆเข้ามาช่วยเหลือ ไม่ว่าจะเป็นโครงการลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต โครงการช่วยเหลือผู้ปลูกข้าว และโครงการประกันรายได้ ซึ่งจะเป็นรายได้เสริมให้กับเกษตรกร สำหรับ ก.ธ.ส จังหวัดเลย มีโครงการชุมชน ธุรกิจสร้างไทย ซึ่งเป็นการเสริมมาช่วยเพิ่มรายได้เกษตรกรจากรายได้หลัก ซึ่งจะเป็นการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของชุมชน เพื่อทำให้ เศรษฐกิจชุมชนมีความยั่งยืนและมีการพัฒนา สำหรับเกษตรกรที่สนใจ ที่อยากจะเข้าร่วมโครงการสามารถติดต่อกับ ธ.ก.ส ทุกสาขา ในสำงาน ธ.ก.ส จังหวัดเลย และ ธ.ก.ส. ทุก สาขาทั่วประเทศ ส่วนกรณีในช่วงภัยแล้งนี้ ธ.ก.ส.จังหวัดเลย มีโครงการช่วยเหลือเกษตรกร สำหรับเกษตรกรที่ประสบปัญหา ก็สามารถมาแจ้งกับ ธ.ก.ส. ได้ โดยผู้ติดสินเชื่อจาก ธ.ก.ส สามารถที่จะมาขอผัดผ่อนการส่งชำระหนี้ได้ สำหรับผู้ที่ต้องการสินเชื้อ ธ.ก.ส ก็มี โครงการสินเชื่อฉุกเฉิน สินเชื่อเพื่อภัยแล้งให้กับเกษตรกร โดยหากใครสนใจสามารถติดต่อขอรับบริการได้จาก ธ.ก.ส ทั่วประเทศ เช่นกัน

ภาพ/ข่าว บุญชู ศรีไตรภพ จ.เลย