ยะลา-นักวิชาการมองบีอาร์เอ็น ออกมาเจรจาเอง เป็นสิ่งที่ดี

18

ดร.ตายูดิน อุสมาน อ.มหาวิทยาราชภัฎยะลา กล่าวถึงกรณีที่ บีอาร์เอ็น ออกมาแถลงกรณีเข้าร่วมพูดคุยสันติสุขกับรัฐบาลไทย เป็นครั้งแรกว่า

ในมุมมองของตนคือเมื่อได้ยินข่าวว่าทางกลุ่มเจรจาระหว่างฝ่ายไทยกับกลุ่มที่เห็นต่างมีการเชิญมีการรับกลุ่มบีอาร์เอ็นเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของการเจรจาในครั้งนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่ดี เป็นปรากฏการณ์ที่ดีเพราะว่าบีอาร์เอ็นยังไม่ได้เข้ามาตั้งแต่มีการเจรจาสันติภาพปี 2556 บีอาร์เอ็นยังไม่เข้ามา ณ.วันนี้กลุ่มบีอาร์เอ็นได้เข้ามาแล้วนำสู่การพูดคุยบนโต๊ะว่าเป็นสิ่งที่ดี เพราะว่าที่มีปัญหาที่เหตุการณ์ยังไมจบเพราะว่ากลุ่มบีอาร์เอ็นยังไม่ได้เข้ามา พอกลุ่มบีอาร์เอ็นเข้ามาถือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงบางประการ เริ่มมีท่าทีที่ดีขึ้นคนที่มาแทนหรือคนที่มาเป็นหัวหน้าของกลุ่มที่เห็นต่างคือถือว่าเป็นผู้นำที่มีจิตวิทยา บุคคลที่กลุ่มเห็นต่างให้การยอมรับซึ่งเป็นการร่วมกันระหว่างฝ่ายรัฐกับคนที่เห็นต่าง อาจจะเป็นการเชื่อมโยงการทำงานที่ดีต่อไปในอนาคต ถือว่าเป็นการเริ่มต้นปี 2563 ที่การพูดคุยสันติภาพโดยเฉพาะในยุครัฐบาลนี้คงจะดีขึ้น

ภาพ/ข่าว อับดุลการิม/อะหมัด/ยะลา