เลย-นักวิ่งกว่า 1,500 คนร่วมแข่งขันวิ่ง Super Half Marathon DOK FAI BAN 2020 by Loei Running

30

เมื่อเวลา 04.30 น.วันที่ 19 ม.ค.63 ที่ลานกิจกรรมหน้าพิพิธภัณฑ์จังหวัดเลย ต.กุดป่อง อ.เมืองเลย จ.เลย นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานเปิดการแข่งขันวิ่ง Super Half Marathon DOK FAI BAN 2020 by Loei Running ประจำปี 2563 มีนักวิ่ง นักท่องเที่ยว ที่รักสุขภาพจากทั่วประเทศให้ความสนใจเข้าร่วมกิจรรมกว่า 1,500 คน

นายสัมพันธ์ คูณทวีลาภผล นายกเทศบาลเมืองเลยกล่าวว่า การแข่งขันวิ่งซุปเปอร์ฮาล์ฟมาราธอน ดอกฝ้ายบาน 2020 โดยชมรมนักวิ่งจังหวัดเลย แบ่งการแข่งขันวิ่ง 3 ระยะทาง ได้แก่.ซุปเปอร์ฮาล์ฟมาราธอน 25.7 ก.ม. . มินิมาราธอนระยะทาง 10 ก.ม.และ.ซิตี้รัน 5 ก.ม. เทศบาลเมืองเลยร่วมกับชมรมเลยรันนิ่ง มีนโยบาย ส่งเสริม พัฒนา คุณภาพชีวิต ของประชาชนทุกเพศทุกวัย ให้เห็นความสำคัญของการออกกำลังกาย มีส่วนร่วมในกิจกรรมของจังหวัด ให้จังหวัดเลยเป็นเมืองแห่งสุขภาพ ส่งเสริมสภาพสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมการท่องเที่ยว ด้านกีฬาของจังหวัดเลย ให้เป็นที่แพร่หลายในการแข่งขันครั้งนี้ทางชมรมฯ ได้เตรียมความพร้อมทุกด้าน การแพทย์การพยาบาล น้ำดื่ม อาหาร และการรักษาความปลอดภัยตลอดเส้นทางการวิ่ง นักวิ่งทุกท่านจะได้รับเหรียญผีตาโขน นักวิ่งทุกระยะเข้าเส้นชัย 100 ท่านแรกจะได้รับตุ๊กตาผ้า 1 ตัว นอกจากนี้สายการบินนกแอร์ร่วมสนับสนุนงานวิ่ง ซุปเปอร์ฮาล์ฟมาราธอน ดอกฝ้ายบานปี 2563 นี้ โดยมอบตั๋วเครื่องบินให้เป็นรางวัลพิเศษ เพื่อมอบเป็นรางวัล Over all สำหรับนักวิ่งระยะ 5K,10K และ 25K ชายและหญิง รางวัลละ 1 ที่นั่ง รวมทั้งสิ้น 6 รางวัล

ภาพ/ข่าว บุญชู ศรีไตรภพ จ.เลย