ศรีสะเกษ-เกษตรกรสนใจปลูกโกโก้สร้างรายได้ยั่งยืน

72

เกษตรกรในจังหวัดศรีสะเกษ และอีสานตอนล่าง ให้ความสนใจเข้าร่วมรับฟังข้อทางเลือกทางการเกษตรแบบตลาดนำ ผลิตตาม ด้วยการรับฟังข้อมูลการปลูกโกโก้ สร้างรายได้ที่มั่นคง ยั่งยืน ฟื้นนาโคก เป็นสวนโกโก้ ก่อนตัดสินใจในการลงแปลงปลูก รับฟังข้อมูลจากเกษตรกรที่ปลูกแล้ว ประสบผลสำเร็จ

วันที่ 19 มกราคม 2563 ที่ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ นายปิ่น นันทะเสน อุปนายกสมาคมวิชาชีพสาธารณสุข ในนามของวิทยากรร่วมในการประชุมชี้แจง พร้อมด้วยเกษตรกร จาก 22 อำเภอของจังหสัดศรีสะเกษและอีสานตอนล่าง กว่า 500 คน ได้เข้าร่วมรับฟังข้อมูลก่อนตัดสินใจในการเข้าร่วมปลูกโกโก้ โดยมี พลโท กิตติเทพ เจียรสุมัย ประธานกรรมการบริษัทรับซื้อโกโก้ สู่ตลาดสากล พืชเศรษฐกิจใหม่ เป็นการลดต้นทุน เพิ่มผลผลิตชุบชีวิตเกษตรกรไทย ในการปลูกโกโก้ ผลิตเป็นช็อคโกแลคเพื่อการส่งออก ซึ่งเชื่อว่าจะสามารถแก้ไขปัญหาความยากจนแก่เกษตรกร โดยเฉพาะในภาคอีสาน ที่ในรอบการผลิตในรอบหนึ่งปี จะมีรายได้จากการทำนาในช่วงฤดูฝนเพียงปีละหนึ่งครั้ง และหากปีไหนเกิดฝนแล้ง น้ำท่วม เกษตรกรก็จะประสบปัญหาหนี้สินล้นพ้นตัว หรือแม้แต่จะประสบผลสำเร็จจากการทำนา ก็ต้องมีปัญหาในการจำหน่าย เพราะขึ้นอยู่กับพ่อค้าคนกลาง โรงสีที่จะเป็นผู้กำหนดราคา เนื่องจากผลผลิตมีมากกว่าความต้องการของผู้บริโภค และไม่สามารถเก็บผลผลิตได้ได้นานๆ แต่หากหันมาปลูกพืชเสริมในพื้นที่เหมาะสม เชื่อว่าเกษตรกรจะลืมตาอ้าปากได้  กินอิ่ม นอนอุ่น ทุนมี หนี้หมด

พลโทกิตติเทพ เจียรสุมัย ประธานกรรมกรรมการบริษัทพืชเศรษฐกิจใหม่ เปิดเผยว่า โกโก้เป็นพืชเศรษฐกิจตัวใหม่ที่ได้รับความนิยมมากขึ้น มีการปลูกทั่วไปทั้งภาคเหนือ ภาคใต้ และภาคอีสาน โกโก้สามารถผลิตเป็นช็อคโกแลตได้ ซึ่งช็อคโกแลตมีความต้องการในท้องตลาดมาก ไม่ต่างจากกาแฟ เพราะฉะนั้นการปลูกโกโก้จึงเป็นทิศทางที่ถูกต้องในจะสนับสนุนให้ประชาชนหันมาปลูกโกโก้ได้ สิ่งสำคัญที่สุดต้องให้เกษตรกรนั้น ช่วยตัวเองได้ และทางบริษัทจะช่วยเหลือในเรื่องการส่งออก เกษตรกรควรที่จะทำเอง กินเองก่อน แปรรูปเป็นโกโก้สำเร็จรูปได้ และเรียนรู้ในการจำหน่ายทางออนไลน์ หรือรวมกลุ่มกันเพื่อทำบรรจุภัณฑ์ที่ทันสมัยเพื่อการส่งออกโดยตรง เพราะหากขายสดเกษตรกรจะเสียเปรียบมากกว่าการแปรรูป

นายปิ่น นันทะเสน อุปนายกสมาคมวิชาชีพสาธารณสุข เล่าว่า ตนเองนั้นได้ทำการปลูกมาหลายชนิด ไม่ว่าจะเป็น หอมแดง ทุเรียน อื่นๆ ยังไม่ประสบความสำเร็จเท่าที่ควร เพราะลงทุนสูง จนได้มาพบกับเกษตรกรที่ปลูกโกโก้ได้แนะนำตนเองให้ปลูกบ้าง โดยที่ไม่ต้องไปถางพื้นที่เดิม สามารถที่จะปลูกแซมกับพืชเศรษฐกิจชนิดอื่นได้ และมีต้นทุนในการปลูกน้อย ใช้เพียงปุ๋ยอินทรีย์ในการบำรุงก็สามารถให้ผลผลิตได้ตลอด หรือปลูกครั้งเดียวแต่ได้ผลผลิตตลอดปี และความต้องการของตลาดสูง ไม่ว่าจะเป็นอเมริกา หรือแถบยุโรป ที่ต้องโกโก้เป็นอย่างมาก เพราะโกโก้มีเพียงไม่กี่ประเทศที่ปลูกเท่านั้น จึงทำให้ความต้องการตลาดสูง และได้ราคาดี ปลูกง่าย สามารถที่จะทำให้เกษตรกรสร้างรายได้ที่มั่นคง ยั่งยืน ลืมตาอ้าปากได้  กินอิ่ม นอนอุ่น ทุนมี หนี้หมดอย่างแน่นอน

ภาพ/ข่าว มาธวรรย์ แสนมานิตย์ / ศรีสะเกษ