มุกดาหาร-อดีตส.ส.มอบสิ่งของเครื่องใช้แก่เจ้าหน้าที่และญาติผู้ป่วย

28

เมื่อวันที่ 18 ม.ค. 63 ที่โรงพยาบาลนิคมคำสร้อย อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร นางวรศุลี สุวรรณปริสุทธิ์ (เชาว์ศิริกุล) อดีต ส.ส. จังหวัดมุกดาหาร พร้อมด้วยพี่น้องเครือญาติ เพื่อนโรงเรียนจีนฉ่งเตอะ เพื่อนสถาบันพระปกเกล้า หลักสูตร ปปร.12 ปรม. 9 เพื่อนสถาบันจุฬาภรณ์ หลักสูตรสื่อสุขภาพ รุ่น 2 และเพื่อนสถาบันการสร้างชาติ นสช.2 มอบสิ่งของเครื่องใช้แก่ญาติผู้ป่วยที่มาดูแลผู้ป่วยในโรงพยาบาลนิคมคำสร้อย เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นแก่ญาติผู้ป่วยที่มาดูแลผู้ป่วยในโรงพยาบาล ตลอดจนได้มอบผ้าห่ม และเครื่องใช้ให้กับเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลนิคมคำสร้อย จำนวน 50 ชุด

จากนั้นอดีต ส.ส. จังหวัดมุกดาหาร พร้อมด้วยคณะ ได้เดินทางไปที่บ้านภู หมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 2 ตำบลบ้านภู อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร เพื่อมอบสิ่งของเครื่องใช้ให้กับผู้สูงอายุ จำนวน 260 ชุด เพื่อเป็นกำลังใจ และเป็นของขวัญปีใหญ่ให้กับผู้สูงอายุ ผู้สูงอายุทุกคนต่างดีใจ มีความสุขที่ได้รับสิ่งของ บางคนถึงกับหลั่งน้ำตาออกมา

ต่อมาอดีต ส.ส. จังหวัดมุกดาหาร พร้อมด้วยคณะได้เดินทางไปที่โรงพยาบาลหนองสูง อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร เพื่อมอบสิ่งของเครื่องใช้ให้แก่เจ้าหน้าที่ และญาติผู้ป่วยที่มารักษาตัวที่โรงพยาบาลหนองสูง จำนวน 190 ชุด เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นแก่ญาติผู้ป่วยที่มาดูแลผู้ป่วยในโรงพยาบาล ตลอดจนได้มอบผ้าห่ม และเครื่องใช้ให้แก่เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลหนองสูง

ทั้งนี้สิ่งของเครื่องใช้ต่าง ๆ ที่จำเป็นสำหรับญาติผู้ป่วยที่มาดูแลผู้ป่วย ได้แก่ ผ้าเช็ดตัว ผ้าเช็ดหน้า แก้ว จาน ถาด ถ้วย ช้อน ส้อม แก้วใส่น้ำร้อน ปิ่นโต เสื้อกันหนาว หมอน และผ้าห่ม เครื่องใช้ต่าง ๆ ที่มอบให้กับญาติผู้ป่วย เพื่อเป็นกำลังใจแก่ผู้ป่วย และญาติที่มาดูแล ที่จะสู้กับโรคภัยไข้เจ็บต่าง ๆ ได้ไม่มากก็น้อย..

ภาพ/ข่าว อนุศักดิ์ – เสาวภา แสนวิเศษ // มุกดาหาร