ศรีสะเกษ-ล้อมคอกหมู่บ้านเด็กแว้น ป้องกันยาเสพติด

145

สถานีตำรวจภูธรเมืองศรีสะเกษ จัดสัมมนาผู้นำท้องถิ่น ผู้นำชุมชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้านการป้องกันปราบปรามยาเสพติด การแข่งรถในทาง และอบายมุขอื่นๆ

วันที่ 17 มกราคม 2563 ที่ห้องประชุมชั้น 4 สถานีตำรวจภูธรเมืองศรีสะเกษ พลตำรวจตรี สันติ เหล่าประทาย ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในการสัมมนาผู้นำท้องถิ่น ผู้นำชุมชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ปลอดภัย โดยสถานีตำรวจภูธรเมืองศรีสะเกษ จัขึ้น กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมประชุม 150 คน มีรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดศรีสะเกษร่วมในพิธี พันตำรวจเอก เทพพิทักษ์  แสงกล้า ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองศรีสะเกษ กล่าวรายงาน

พลตำรวจตรี สันติ เหล่าประทาย ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดศรีสะเกษ กล่าวว่า ด้วยในปัจจุบัน ปัญหาการแพร่ระบาดยาเสพติด การแข่งนถในทาง  การเมาสุราในขณะขับขี่ เป็นปัญหาหลักในระดับประเทศ นำมาซึ่งความสูญเสียต่อเศรษฐกิจ ชีวิตและทรัพย์สิน เพื่อหยุดยั้งการแพร่ระบาดของยาเสพติด การแข่งรถในทางให้หมดสิ้นไป จึงเปิดการสัมมนาผู้นำท้องถิ่น ผู้นำชุมชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ในพื้นที่รับผิดชอบ และสถานีตำรวจเมืองศรีสะเกษ เป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลัก มีหน้าที่ในการป้องปราม ป้องกัน ปราบราม ให้สังคมเกิดความสงบสุข ประชาชนได้รับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินอย่างสูงสุด บรรลุตามเป้าหมาย และนโยบายของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

สถานีตำรวจภูธรเมืองศรีสะเกษ จึงได้จัดการสัมมนาครั้งนี้ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อรับทราบสถาปัญหายาเสพติด การแข่งรถในทาง และอบายมุขอื่นๆ ก็ขอความร่วมมือจากทั้งผู้นำท้องถิ่น ผู้นำชุมชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สร้างความร่วมมือและการมีส่วนร่วม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้านการป้องกันปราบปรามยาเสพติด การแข่งรถในทาง และอบายมุขอื่นๆ เพื่อจะได้ป้องกันเหตุ สร้างสังคมเกิดสงบสุข ประชาชนได้รับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินอย่างสูงสุดต่อไป

ภาพ/ข่าว มาธวรรย์ แสนมานิตย์ / ศรีสะเกษ