ศรีสะเกษ-แล้งขาดน้ำล้างเครื่องมือแพทย์

387

ศรีสะเกษ ตั้งเครื่องสูบน้ำระยะไกลแก้วิกฤติภัยแล้ง โรงพยาบาลเมืองจันทร์ อำเภอเมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ เหลือน้ำใช้อีกเพียง 1 เดือน

วันที่ 15มกราคม 2563 นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ลงพื้นที่ติดตามการเตรียมการป้องกันและแก้ปัญหาภัยแล้ง ในพื้นที่ อ.เมืองจันทร์ จ.ศรีสะเกษ โดยมี นายบุญประสงค์ นวลสายย์ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดศรีสะเกษ พร้อมด้วยคณะส่วนราชการ หน่วยงานเกี่ยวข้อง ร่วมติดตามประเมินสถานการณ์และผลกระทบที่เกิดจากภัยแล้ง

นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ กล่าวว่า อ.เมืองจันทร์ มีความเสี่ยงมากที่จะประสบภัยแล้ง เพราะน้ำตามแหล่งน้ำในหมู่บ้านชุมชนต่างๆ ใน 3 ตำบล เริ่มลดน้อยลงอย่างมาก โดยเฉพาะ รพ.เมืองจันทร์ เหลือน้ำใช้อีกเพียง 1 เดือน และหนองน้ำใน ต.หนองใหญ่ทุกหนอง เหลือน้ำประมาณ 25-30%จึงมอบหมายให้สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดศรีสะเกษ ติดตั้งเครื่องสูบน้ำระยะไกล 3 กิโลเมตร จากลำห้วยทับทัน (ฝายบ้านเค็ง ต.ตาโกน) เพื่อเติมน้ำ เข้าบ่อน้ำ รพ.เมืองจันทร์ และเตรียมถังไฟเบอร์กลาส ขนาด 2,000 ลิตร จำนวน 15 ถัง สำรองน้ำใต้ดินบ่อบาดาล สำหรับการเตรียมการป้องกันในระยะยาว โครงการชลประทาน ร่วมกับ จังหวัดศรีสะเกษ ได้จัดสรรงบประมาณปี 64 เพื่อก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า พร้อมระบบท่อส่งน้ำระยะทาง 10 กิโลเมตร และขุดลอกลำห้วยฝายบ้านเค็ง ต.ตาโกน ทั้งนี้ ก็ขอความร่วมมือเกษตรกรที่ปลูกพืชหลังฤดูทำนา หรือ ทำนาปรัง ขอให้งดเพาะปลูกเพราะเสี่ยงขาดทุนจากภาวะภัยแล้ง