ตำนานข้าวอินทรีย์ วิถีวัฒนธรรมยโสธร

158

อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร ได้เปิดแถลงข่าวการจัดงานสืบสานประเพณีบุญคูณลาน ตำนานข้าวอินทรีย์ วิถีวัฒนธรรมยโสธร หรือบุญกุ้มข้าวใหญ่ ประจำปี 2563 พร้อมกับได้โชว์ปราสาทรวงข้าวที่งดงาม เพื่อแสดงถึงวิถีการทำนาและตระหนักถึงบุญคุณข้าวที่หล่อเลี้ยงชีวิตของคนไทย

ที่บริเวณปราสาทรวงข้าวด้านหน้าที่ว่าการอำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร นายพิกิฏ  ศรีชนะ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม พร้อมด้วย นางประนอม  คลังทอง ผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรม นายจารุวัตร  ภูแก้ว นายอำเภอกุดชุม และ ดร.พวงคำ  ทองทั่ว วัฒนธรรมจังหวัดยโสธร ได้ร่วมกันแถลงข่าวการจัดงานสืบสานประเพณีบุญคูณลาน ตำนานข้าวอินทรีย์ วิถีวัฒนธรรมยโสธร หรือบุญกุ้มข้าวใหญ่ อำเภอกุดชุม ประจำปี 2563 โดย กระทรวงวัฒนธรรมร่วมกับอำเภอกุดชุม  พร้อมด้วยส่วนราชการ,หน่วยงาน,องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำหมู่บ้านและประชาชนชาวอำเภอกุดชุม  ได้ร่วมกันจัดงาน “สืบสานประเพณีบุญคูนลาน ตำนานข้าวอินทรีย์ วิถีวัฒนธรรมยโสธร” อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร ประจำปี 2563 ขึ้นระหว่างวันที่ 16 -20 มกราคม 2563 นี้ ที่บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร และการจัดงานในครั้งนี้ถือเป็นครั้งที่ 3 ที่ได้จัดงานต่อเนื่องมา โดยในปีนี้ได้ยกระดับงานจากงานประเพณีท้องถิ่นขึ้นเป็นประเพณีระดับจังหวัดก่อนผลักดันให้เข้าไปอยู่ในปฏิทินการท่องเที่ยวต่อไป ซึ่งการจัดงานนอกจากจะได้ชมความงดงามของปราสาทรวงข้าวแล้วยังมีกิจกรรมให้ย้อนลำลึกและเรียนรู้วิถีอีสานในอดีตที่คนรุ่นใหม่ไม่สามารถหาชมที่ไหนได้นอกจากที่นี่ โดยในวันที่ 16 มกราคม 2563 ชมแข่งขันการตีข้าว การแข่งขันตำข้าวด้วยครกไม้แบบโบราณ การแข่งขันหุงข้าวด้วยหม้อดิน แข่งขันบีบข้าวปุ้นด้วยมือ ซึ่งทั้งหมดเป็นวิธีการทำแบบโบรานที่บรรพบุรุษได้สืบทอดวิธีการมาแบบรุ่นสู่รุ่นจนทุกวันนี้ นอกจากนี้ยังมีการแข่งขันส้มตำลีลา และสนุกสนานกับรำวงย้อนยุคบ้านหนองมาลา  ในวันที่ 17 มกราคม 2563 ชมแข่งขันพิณ  แคน  โหวด  การแข่งขันสะนูว่าว และการประกวดร้องเพลงลูกทุ่งท้องถิ่นท้องที่ ในวันที่ 18 มกราคม 2563  แข่งขันประกวดกลองยาวประเภท ก  ชิงถ้วยรางวัลเกียรติยศจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม  และชมขบวนแห่ศิลปวัฒนธรรมสืบสานประเพณีบุญเดือนยี่ ที่สวยงาม ยิ่งใหญ่ อลังการพร้อมด้วยขบวนกองเกวียน จำนวน 7 ขบวน และพิธีเปิดงานตำนานข้าวอินทรีย์ วิถีวัฒนธรรมยโสธร หรือบุญกุ้มข้าวใหญ่ ประจำปี 2563 โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม พร้อมชมขบวนรำเซิ้งนางรำกว่า 240 คน ร่วมรำเซิ้งเพื่อเฉลิมฉลองปราสาทรวงข้าว และการแสดงแสง สี เสียง ตำนานข้าวอินทรีย์  วิถีวัฒนธรรมยโสธร บุญกุ้มข้าวใหญ่ ในวันที่ 19 มกราคม 2563  ชมการแข่งขันมินิมาราธอน แล่นม่วนๆชวนเอาบุญ โดยมีนักวิงกว่า 3,000 คนเข้าร่วมการแข่งขัน ซึ่งรายได้จากการวิ่งจะมอบไห้โรงพยาบาลกุดชุม   และนอกจากนี้ยังมีการแข่งขันประกวดกลองยาวประเภท ข  (ภายในจังหวัดยโสธร) ชิงถ้วยรางวัลเกียรติยศจากผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร และในตอนเย็นมีกิจกรรมร่วมงานพาแลง  ชมการแสดงโปงลาง  และในวันที่ 20 มกราคม 2563  ร่วม สืบสานประเพณีอันดีงามของบรรพบุรุษ  ทำบุญตักบาตรพระสงฆ์และการสู่ขวัญข้าว  นอกจากนี้ภายในงานยังมีสินค้าโอท็อปคุณภาพที่ขึ้นชื่อในจังหวัดยโสธร สินค้าเกษตรอินทรีย์ และสินค้าราคาถูกและกิจกรรมอื่นๆ อีกมากมายไว้ต้อนรับนักท่องเที่ยวที่จะมาร่วมชมงาน รับรองมาเที่ยวงานตำนานข้าวอินทรีย์ วิถีวัฒนธรรมยโสธร บุญกุ้มข้าวใหญ่ จะไม่ผิดหวังอย่างแน่นอน

โดยการจัดงานครั้งนี้ชาวอำเภอกุดชุมได้ร่วมแรงร่วมใจกันนำรวงข้าวมารวมกันแล้วเรียงร้อยถักทอ ประดิษฐ์รวงข้าวให้เป็นปราสาทข้าวอันยิ่งใหญ่และงดงามวิจิตรตระการตาดั่งวิมานโดยใช้รวงข้าวมากกว่า 1,700,000 รวง จากชุมชน 9 ตำบล 128 หมู่บ้าน ของอำเภอกุดชุม มาทำเป็นปราสาทข้าวเพื่อเป็นการระลึกถึงบุญคุณของข้าวที่หล่อเลี้ยงชีวิตของคนไทยมาตั้งแต่อดีตกาลจนถึงปัจจุบัน

นายจารุวัตร  ภูแก้ว นายอำเภอกุดชุม กล่าวว่า จังหวัดยโสธรนั้น เป็นจังหวัดที่มีความโดดเด่นทางวัฒนธรรมมีประเพณีที่ทรงคุณค่า สืบทอดมาอย่างยาวนาน อาทิ งานประเพณีบุญบั้ง ที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีเป็นการแสดงถึงความเชื่อความศรัทธาแสดงออกถึงอัตลักษณ์และวิถีชีวิตของชาวจังหวัดยโสธร จนสร้างชื่อเสียงเป็นที่รู้จักของชาวไทยและชาวต่างประเทศทั่วโลกนอกจากนี้จังหวัดยโสธรยังมีประเพณีบุญคูณลาน หรือภาษาท้องถิ่นเรียกว่า “งานบุญกุ้มข้าวใหญ่”หรือ “งานบุญคูนข้าว”ที่สร้างเสน่ห์และความประทับใจให้แก่นักท่องเที่ยวเป็นอย่างยิ่ง โดยเฉพาะอำเภอกุดชุม เป็นอำเภอที่ขึ้นชื่อในการทำเกษตรอินทรีย์และมีพื้นที่ปลูกข้าวอินทรีย์หลายหมื่นไร่

“งานบุญคูณลาน” เป็นประเพณีที่อนุรักษ์สืบสามาแต่สมัยบรรพบุรุษ/ ผสมผสานความเชื่อและความศรัทธาระหว่างพระพุทธศาสนาและลัทธิพราหมณ์ จัดขึ้นในเดือนมกราคม (เดือนยี่) บุญคูณลาน หรือบุญคูณข้าว เป็นพิธีทำบุญเพื่อให้เกิดสิริมงคลแก่นาข้าว และลานข้าวหลังการเก็บเกี่ยวซึ่งถือเป็นพิธีที่มีความสำคัญต่อชาวนา ด้วยเหตุที่ “ข้าว” ทำให้ชีวิตดำรงชีวิตอยู่ได้และทำให้มีรายได้ยังชีพ

ประเพณีบุญคูณลาน ณ อำเภอกุดชุมถือเป็นต้นแบบของการสืบสานวัฒนธรรมมาอย่างยาวนานอีกทั้งชาวบ้าน ชุมชน หน่วยงานและวัดได้ร่วมแรงร่วมใจสืบทอดวัฒนธรรมอันดีเพื่อให้คงอยู่สู่อนุชนรุ่นหลังรวมถึงส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียง และทุกอำเภอในจังหวัดยโสธร ด้วยการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับการอนุรักษ์ สืบสาน วัฒนธรรม ประเพณีในรูปแบบที่หลากหลาย

กระทรวงวัฒนธรรม จึงได้มีการส่งเสริม สนับสนุนการจัดงานสืบสานประเพณีบุญคูณลาน ตำนานข้าวอินทรีย์ วิถีวัฒนธรรมยโสธร  เพื่ออนุรักษ์สืบสานรักษา ต่อยอด โดยนำทุนทางวัฒนธรรมมาพัฒนาต่อยอด  สร้างคุณค่าทางสังคมและเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ เพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนสืบต่อไป

ภาพ/ข่าว  ธงชัย   สุณีศรี