กาฬสินธุ์-เกษตรกรยิ้มออกภัยแล้งคุกคามแต่ไม่ขาดน้ำ

143

เมื่อวันที่ 12 ม.ค. 63  ว่าที่ร้อยโทอุทิศ  คงรอด  นายอำเภอสหัสขันธ์ จ.กาฬสินธุ์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมชาวบ้านเพื่อสำรวจความเดือดร้อนของชาวบ้านในช่วงภาวะภัยแล้ง  ซึ่งได้ลงไปยังพื้นที่ลำห้วยขมิ้นที่เพิ่งมีการขุดลอก และสร้างบ่อกักเก็บน้ำใต้ดิน  โดยใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2562 งบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น โครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ อันเนื่องจากปัญหาภัยแล้งและอุทกภัย โดยคณะรัฐมนตรี  โดย พล.อ.ประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี  นำร่องในพื้นที่ต.นามะเขือ ซึ่งน้อมนำศาสตร์พระราชา ในหลวงรัชกาลที่ 9 ขุดลอกคลองลำห้วยแบบขนมครก และเสริมการก่อสร้างบ่อกักเก็บน้ำใต้ดิน  5 ลำห้วย 24 จุด  ประกอบด้วยลำห้วยยาง ลำห้วยลาดค้อ  ลำห้วยแข้  ลำห้วยมะเขือ และลำห้วยขมิ้น  ใช้งบประมาณทั้งสิ้น 2,901,600 บาท

ว่าที่ร้อยโทอุทิศ  คงรอด  นายอำเภอสหัสขันธ์ กล่าวว่า  ทันทีที่คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติงบประมาณโครงการแก้ไขและบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ อันเนื่องมาจากปัญหาภัยแล้งและอุทกภัย  ทาง  อ.สหัสขันธ์ ได้เรียกประชุมทุกฝ่ายเข้าหารือพิจารณากลั่นกรองพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ โดยเลือกเอาพื้นที่ที่กระทบหนักที่สุดเป็นอันดับแรกในการแก้ไขปัญหา  จากนั้นได้ระดมทีมช่าง และผู้มีความรู้เรื่องระบบน้ำ  จึงได้น้อมนำเอาศาสตร์พระราชา ในหลวงรัชกาลที่  9 ในการขุดลอกลำห้วยแบบขนมครก  เพื่อป้องกันปัญหาอุทกภัยและกักเก็บน้ำไว้ใช้ในยามแล้ง  และเสริมการก่อสร้างบ่อกักเก็บน้ำใต้ดินเพิ่มเข้ามา 

“เป็นการขุดลอกที่เหมือนกับการขุดลอกทั่วไป กว้าง 12 เมตร ลึกประมาณ 3.50 เมตร  โดยน้อมนำการขุดแบบขนมครกตามพระราชาในหลวงรัชกาลที่ 9  ขุด 100 สลับ 8 เมตร คล้ายฝาย  และวางระบบก่อสร้างบ่อกักเก็บน้ำใต้ดิน จะมีการขุดให้ลึกจนถึงชั้นหินผุ  ที่จะลึกลงไปอีกประมาณ 4-5 เมตร จากนั้นใช้ท่อซีเมนต์ขนาด 60 x 120 ชม. วางเป็นลงในแนวตั้ง ซึ่งแต่ละจุดใช้ท่อประมาณ 3-6 ท่อ ขึ้นอยู่กับความลึกของชั้นหินผุ  ซึ่งเป็นการแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำได้ผลดีในขณะนี้ โดยเรียกรูปแบบนี้ว่า ธาราใต้หล้านามะเขือโมเดล 2562” นายอำเภอสหัสขันธ์ กล่าว

นางสมประสงค์  สุพัฒนาพงศ์  นายกเทศมนตรี ต.นามะเขือ  กล่าวว่า  ธาราใต้หล้านามะเขือ โมเดล  2562 เป็นโครงการที่ประสบผลสำเร็จเป็นที่พึงพอใจของชาวบ้าน  ในอดีต ต.นามะเขือ มีปัญหาขาดแคลนน้ำในหน้าแล้งอย่างมาก  เป็นพื้นที่สูงนอกเขตชลประทาน  ในช่วงหน้าฝนก็มีปัญหาอุทกภัยเป็นอย่างนี้มานาน และชาวบ้านมีการต่อต้านการขุดลอกเพราะกระทบกับที่นา และที่สวน  กระทั่งได้ใช้รูปแบบการขุดลอกและก่อสร้างระบบน้ำใต้ดินเข้ามา ปัจจุบันทำให้ชาวบ้านมีน้ำใช้  เดิมทำการเกษตรได้เพียงปลูกข้าวปีละ 1 ครั้ง  แต่ปัจจุบัน  ตั้งแต่เดือนตุลาคม สามารถปลูกพืชสร้างรายได้อย่างสม่ำเสมอ ไม่ต้องกลัวขาดน้ำอีกแล้ว

“เมื่อทางคณะรัฐมนตรี โดยพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา  นายกรัฐมนตรี ได้อนุมัติงบประมาณ โดยใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2562 งบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น โครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ อันเนื่องจากปัญหาภัยแล้งและอุทกภัย เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2562  ธาราใต้หล้านามะเขือโมเดล 2562  เป็นโครงการที่น้อมนำเอาศาสตร์พระราชา และการต่อยอดระบบน้ำใต้ดินเพื่อกระตุ้นให้มีน้ำใช้ตลอดทั้งปี  นอกเหนือน้ำที่มีใช้ตลอด ยังทำให้ชาวบ้านมั่นใจการขุดลอกมากขึ้น  และเรียกร้องให้ทาง ทต.นามะเขือ ได้ขยายจุดก่อสร้างระบบน้ำใต้ดิน และขุดลอกเพิ่มเติม  โดยทาง ทต.นามะเขือ  ได้เสนอของบประมาณในการขุดลอกในรูปแบบ ธาราใต้หล้า นามะเขือโมเดล 2562 แล้วหลายโครงการ” นางสมประสงค์  นายก ทต.นามะเขือ กล่าว

นางพรลภัส จุฑาสงค์  อายุ 46 ปี เกษตรกร ต.นามะเขือ  กล่าวว่า   มีที่นาอยู่ 8 ไร่ ติดกับห้วยขมิ้น  ของพ่ออีก 42 ไร่ ตั้งแต่สมัยปู่ย่าตายาย ทำการเกษตรได้เพียงปีละ 1 ครั้ง คือการทำนาปี  และเมื่อ 3 ปี ก่อน เริ่มปลูกพืชฤดูแล้ง โดยสูบน้ำจากห้วยขมิ้นขึ้นมาใช้ และจากบ่อน้ำในแปลงนาของตนเอง  ก็สุดท้ายหน้าแล้งแต่ละปีน้ำก็ไม่เพียงพอเหมือนเดิม  พืชที่ปลูกตายแล้งเสียหาย  จนกระทั่งการขุดลอกลำห้วยขมิ้นแล้วเสร็จประมาณเดือนตุลาคม  สังเกตว่ามีน้ำเต็มลำห้วยอยู่ตลอดจึงลองปลูกมะเขือก่อน 2 ไร่  ก็ได้ผลผลิตดีมีรายได้ จึงขยายปลูกพริก 1 ไร่  แตงโม และแคนตาลูปอีก 3 ไร่ โดยสูบน้ำจากท่อกักเก็บน้ำใต้ดิน ในลำห้วยขมิ้นที่มีอยู่ 4 จุด ปรากฏว่าสูบมากขนาดไหน สูบจนน้ำแห้ง ก็มีน้ำเต็มลำห้วยเช่นเดิม  ตนเองมั่นใจมากว่าต่อไปนี้จะไม่ขาดแคลนน้ำอีกแล้ว  ไม่ห่วงเรื่องน้ำเลยตอนนี้และมีแนวคิดที่จะขยายการปลูกพืชชนิดอื่น ๆ  เพราะตอนนี้มีน้ำพอใช้แล้ว

ขณะที่นายประยุทธ์  ปรีพัฒน์  อายุ 40 ปี เกษตรกร  กล่าวว่า  ลงทุนปลูกพุทรากางมุ้งมานานกว่า 13 ปี  ปลูกพุทธาทั้งหมด 150 ต้น  เนื้อที่ 2 ไร่ บริเวณริมห้วยแข้  ต.นามะเขือ อ.สหัสขันธ์  หลายปีที่ห้วยแข้น้ำหมด ก่อนพุทธราจะเก็บเกี่ยวทำให้ประสบปัญหาหลายอย่าง ขาดทุนบ้างในบางปี  ผลพุทธราไม่สมบูรณ์ต้องเลหลังขายแบบเหมาสวน  แต่มาปีนี้ถือว่าสมบูรณ์มาก  ตอนนี้จัดจำหน่ายเองทั้งขายส่ง ขายปลีกมีรายได้มากถึงวันละ 20,000 บาท  และยังใช้น้ำในลำห้วยแข้ได้อย่างเต็มที่ สูบใช้แบบวันเว้นวัน สูบใช้จนแห้ง อีกวันน้ำก็เต็มมาใหม่  ดีใจที่มีน้ำและตอนนี้กำลังวางแผนจะปลูกพืชสร้างรายได้ในหน้าแล้งอีกหลายชนิด

เกษตรกรชาวตำบลนามะเขือ อำเภอสหัสขันธ์  จังหวัดกาฬสินธุ์  ยิ้มออกแม้ภัยแล้งจะคุกคาม  แต่ในพื้นที่ไม่ขาดน้ำหลังทำการขุดลอกลำห้วย พร้อมสร้างบ่อกักเก็บน้ำใต้ดิน ขุดคลองขนมครก น้อมนำศาสตร์พระราชาประยุกต์ใช้ในพื้นที่ทำให้พื้นที่แห้งแล้งขาดแคลนน้ำ กลับมีน้ำใช้ปลูกพืชฤดูแล้งสร้างรายได้ต่อเนื่องไม่หวั่นแล้ง

ภาพ/ข่าว ยุทธนา เกียรติดำเนินงาม จ.กาฬสินธุ์