บุรีรัมย์-สระผลิตประปาหล่อเลี้ยง 4 หมู่บ้านแห้งขอดจนเห็นดินแตกระแหงชาวบ้านกว่า 900 ครัวเรือนต้องซื้อน้ำกินน้ำใช้

89

วิกฤตสระผลิตประปาหล่อเลี้ยง 4 หมู่บ้านในอำเภอเมือง จ.บุรีรัมย์ แห้งขอดจนเห็นดินแตกระแหงไม่มีน้ำผลิตประปา   ชาวบ้านกว่า 900 ครัวเรือน เดือดร้อนหนัก ต้องซื้อน้ำอุปโภคบริโภค และลงทุนควักเงินเจาะน้ำบาดาลใช้เอง  วอนหน่วยงานภาครัฐช่วยเหลือขุดลอกสระน้ำ แก้ปัญหาแล้งยั่งยืน

(9 ม.ค.63) นายกนกศักดิ์ เสงี่ยมศักดิ์ กำนัน ต.เสม็ด อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ พร้อมผู้ใหญ่บ้าน และชาวบ้าน 4 หมู่บ้าน คือ บ.หัววัว หมู่ 4 , บ.หนองขาย่าง หมู่ 6 , บ.สนวน หมู่ 14 และ บ.สำโรง หมู่ 15 ต.เสม็ด อ.เมือง ได้ออกมารวมตัวกันบริเวณหนองมะค่า หมู่ 4 บ้านหัววัว ซึ่งเป็นสระน้ำกลางหมู่บ้านขนาดใหญ่ เนื้อที่กว่า 100 ไร่ ที่ใช้เป็นนำดิบผลิตประปาหล่อเลี้ยงทั้ง 4 หมู่บ้าน มีสภาพแห้งขอดจนมองเห็นผืนดินแตกระแหง  จนคนสามารถลงไปเดินได้ ทำให้ไม่มีน้ำใช้ในการผลิตประปาแจกจ่ายทั้ง 4 หมู่บ้าน ชาวบ้านกว่า 900 ครัวเรือน ประชากรกว่า 5,000 คน ได้รับความเดือดร้อนอย่างหนัก   จากผลกระทบดังกล่าว ชาวบ้านต้องจ่ายเงินซื้อน้ำจากรถเร่ และน้ำถังจากร้านค้า เสียค่าใช้จ่ายสัปดาห์ละ 250-300 บาท เพื่อนำไปอุปโภคบริโภคบรรเทาความเดือดร้อน มานานกว่า 1 เดือนแล้ว ซึ่งเป็นหมู่บ้านประสบกับภัยแล้งซ้ำซาก  แต่ปีนี้หนักสุด เพราะเกิดภาวะฝนทิ้งช่วง ไม่มีน้ำเข้ามาเติมในสระ

นอกจากนี้ชาวบ้านหลายครัวเรือน ต้องควักเงินในกระเป๋าลงทุนเจาะบาดาลใช้เอง ครัวเรือนละ 5,000-12,000 บาท เพื่อแก้ไขปัญหาไปก่อน อีกทั้งบาดาลของหมู่บ้าน ก็ไม่เพียงพอต้องเปิด-ปิดน้ำเป็นเวลา ในของส่วนองค์การบริหารส่วนตำบลเสม็ด แม้จะนำรถบรรทุกน้ำมาแจกจ่ายบ้าง แต่ก็ไม่เพียงพอ เพราะการประปาส่วนภูมิภาคก็ไม่มีน้ำมาขายให้เหมือนที่ผ่านมา จึงเรียกร้องให้ทางภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้เร่งเข้ามาสำรวจดูแลแก้ไขปัญหาให้กับชาวบ้านด้วย

 นายสายัณห์  อินทร์พิทักษ์  ชูชัย หูประโคน ผู้ใหญ่บ้านบ้านสนวน  ต.เสม็ด  กล่าวว่า ปีนี้ชาวบ้านประสบปัญหาภัยแล้งเดือดร้อนหนักในรอบ 20 ปี ต้องซื้อน้ำอุปโภคบริโภคมานานกว่า 1 เดือนแล้ว จึงร้องขอให้ทางจังหวัด หรือหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องได้เร่งเข้ามาสำรวจช่วยเหลือ โดยจัดหางบประมาณเข้ามาขุดลอกสระน้ำกลางหมู่บ้าน เพื่อกักเก็บน้ำได้ผลิตน้ำประปาเพื่อใช้อุปโภคบริโภคได้เพิ่มขึ้นตลอดทั้งปี เพื่อคลายความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านอย่างเร่งด่วนด้วย เพราะชาวบ้านประสบปัญหาภัยแล้งซ้ำซาก

 ด้านนายกนกศักดิ์ เสงี่ยมศักดิ์ กำนัน ต.เสม็ด  กล่าวว่า ตำบลเสม็ด มีหมู่บ้าน19 หมู่บ้าน แต่ที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งหนักที่สุดมี 4 หมูบ้าน ซึ่งเบื้องต้นได้รายงานไปยังทางอำเภอ จังหวัด เพื่อหาแนวทางช่วยเหลือชาวบ้านแล้ว พร้อมทั้งร้องขอสนับสนุนงบประมาณจากกรมชลประทาน มาขุดลอกหนองมะค่า ให้ลึกกว่าเดิม เพราะไม่ได้มีการขุดลอกมานานกว่า 18 ปี ทำให้หนองมะค่าเริ่มมีสภาพตื้นเขิน ไม่สามารถกักเก็บน้ำได้มากช่วงที่ฝนตก เชื่อว่าหากมีการขุดลอกใหม่ จะสามารถกักเก็บน้ำเพื่อทำประปา และการเกษตรของชาบ้านได้เพิ่มมากขึ้น แก้ปัญหาภัยแล้งขาดน้ำได้อย่างแน่นอน

ภาพ/ข่าว   สุรชัย     พิรักษา  / บุรีรัมย์