ยะลา-ครบรอบ 13 ปี วันคล้ายวันสถาปนา กอ.รมน.ภาค 4

26

วันนี้ 5 ม.ค.63 เวลา 10.00 น. ที่เขาพระศรีศากยมุนีพุทธโคดม 84 พรรษาองค์ราชันย์ (ค่ายสิรินธร) ต.เขาตูม อ.ยะรัง จ.ปัตตานี พล.ต.สมพล ปานกุล รอง แม่ทัพภาคที่ 4/รอง ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 เป็นประธานในพิธีทำบุญวันคล้ายวันสถาปนา กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ครบรอบ 13 ปี พร้อมทำบุญวันขึ้นปีใหม่และพิธีบำเพ็ญกุศล เพื่ออุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับกำลังพลที่เสียชีวิตจากการปฎิบัติหน้าที่ในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ โดยมี นายชัยสิทธิ์ พานิชพงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา นายแพทย์สมหมาย บุญเกลี้ยง ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต.

ผู้บังคับบัญชาชั้นสูง และกำลังพลทุกระดับชั้นของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า เข้าร่วมพิธีสำหรับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ได้จัดตั้งหน่วยเพื่อปฏิบัติหน้าที่ในการแก้ไขปัญหาความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งพิธีทำบุญวันคล้ายวันสถาปนา กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ได้จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี โดยปีนี้เป็นปีครบรอบ 13 ปี นอกจากนี้ทางหน่วยยังได้จัดพิธีทำบุญวันขึ้นปีใหม่ ประจำปีพุทธศักราช 2563 และพิธีบำเพ็ญกุศลให้กับกำลังพลที่เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อระลึกถึงกำลังพลที่เสียชีวิตในความมุ่งมั่นปฏิบัติหน้าที่ ทำประโยชน์เพื่อแผ่นดิน เจ้าหน้าที่ของรัฐ และพี่น้องประชาชนที่สูญเสียชีวิตไป ผู้ที่ประสบกับความยากลำบากกับสถานการณ์ในพื้นที่ ตลอดจนเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่หน่วยและกำลังพลที่ปฏิบัติงาน ภายในกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า

ภาพ/ข่าว อับดุลการิม/อะหมัด/ยะลา