ศรีสะเกษ-ทุกวันอังคาร สวมผ้าถุงผ้าไทยมาใส่บาตร

249

จังหวัดศรีสะเกษกำหนดให้ทุกวันอังคารเชิญชวนสวมผ้าไทยมาทำบุญใส่บาตรโดยเฉพาะสุภาพสตรีเชิญชวนสวมผ้าถุงเพื่อเป็นการส่งเสริมอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย ผู้ชายสวมใส่ผ้าแส่วศรีสะเกษ ส่งเสริมการมีรายได้ของชุมชนวางเป้าหมายที่ 1,000,000,000 บาทในหนึ่งปี

วันที่ 7 มกราคม 2563 ที่  สวนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา เกาะกลางน้ำห้วยน้ำคำ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ ได้มีพี่น้องประชาชนที่ร่วมกันสวมใส่ผ้าไทยโดยเน้นในการสวมผ้าถุงหรือเสื้อผ้าแส่วศรีสะเกษ นำโดยนายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ รวมทั้งหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัด พ่อค้า คหบดี ได้เตรียมข้าวสารอาหารแห้งมาร่วมทำบุญใส่บาตรตามที่ได้นัดหมายกันไว้ในทุกๆ เช้าวันอังคาร แรกของเดือน  โดยมีพระราชกิตติรังษี เจ้าคณะจังหวัดศรีสะเกษ นำคณะสงฆ์มารับบิณฑบาตจากพี่น้องประชาชนที่มารอใส่บาตรกว่า 500 คน

โดยนายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ กล่าวว่า  ตามที่คณะรัฐบาลได้กำหนดให้ทุกวันอังคารเป็นวันอนุรักษ์ ไทย  จังหวัดศรีสะเกษได้ร่วมกันหารือกับหลายฝ่ายโดยเฉพาะสภาวัฒนธรรมจังหวัด นายวิทยา วิรารัตน์ เห็นพ้องต้องกันในการกำหนดให้ชาวจังหวัดศรีสะเกษนำโดยหัวหน้าส่วนราชการได้ถือปฏิบัติในทุกวันอังคารให้ร่วมกันเชิญชวนทุกท่านได้หันมาสวมใส่ผ้าไทย โดยเน้นมาที่เสื้อผ้าแส่ว ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ของจังหวัดศรีสะเกษ หลังจากที่เราได้รณรงค์กันเมื่อปีที่ผ่านมาทำให้สามารถสร้างรายได้ให้กับชุมชนโดยเฉพาะผู้สูงอายุที่อยู่ตามหมู่บ้านได้มีรายได้ในการถักทอเสื้อผ้าแส่วศรีสะเกษ จำนวน 800 ล้านบาท และในปีนี้เชื่อว่าหากทุกคนหันมาสวมใส่ผ้าไทย โดยเฉพาะเสื้อผ้าแส่วศรีสะเกษ คาดว่าน่าจะสร้างรายได้ให้กับชุมชนได้ไม่ต่ำกว่า 1,000 ล้านบาท รวมทั้งการสวมใส่ผ้าไทยเสื้อผ้าชาวศรีสะเกษแล้วถ่ายรูปกับ เช็กอินกับวิวสวยๆ แหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดศรีสะเกษ โพสจ์ลง Facebook และ LINE ก็น่าจะเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยว ให้ทุกคนได้เห็นและอยากมาเที่ยวอยากมาซื้อเสื้อผ้าแส่วศรีสะเกษไปสวมใส่ซึ่งวันนี้ได้มีการออกแบบและสอนการแส่วได้อย่างสวยงามทุกตัวแล้ว

ภาพ/ข่าว นายพงษ์พัฒน์ ไตรพิพัฒน์ / ศรีสะเกษ