ลพบุรี-สชป.10 ติดตั้งเครื่องสูบน้ำแก้ปัญหาภัยแล้ง

208

วันที่ 28 ธันวาคม 2562 นายสุรัช ธนูศิลป์ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 10 นายอรรถพร ปัญญาโฉม รองผู้อำนวยการฯ และ คณะ ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ภัยแล้งในพื้นที่ จังหวัด ชัยนาท นครสวรรค์ ลพบุรี โดยเริ่มต้นที่ ประตูระบายน้ำมโนรมย์ อำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท โดยมีนายมนัส วีระวัฒนพงศ์ หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรมโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามโนรมย์ สิบเอกเกรียงไกร ไชยยศ หัวหน้าฝ่ายช่างกล นำเสนอข้อมูลในพื้นที่ และได้ร่วมวางแผนการดำเนินการ และ แก้ไขปัญหา ร่วมกัน ซึ่งขณะนี้ ระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยามีระดับลดต่ำลงและสามารถไหลเข้าสู่คลองชัยนาท-ป่าสักได้โดยแรงโน้มถ่วงของโลกได้เพียง 8.38 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที หรือ 724,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน

สำนักชลประทานที่ 10 จึงได้ดำเนินการติดตั้งเครื่องสูบน้ำ สูบน้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยาลงสู่คลองชัยนาท-ป่าสัก ผ่าน ปตน.มโนรมย์ ในอัตราการสูบรวม 12.5 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที หรือ 1,080,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน รวมปริมาณน้ำทั้งหมด 1,804,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน เพื่อช่วยเหลือสนับสนุนน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค ให้กับประชาชนในพื้นที่จังหวัด ชัยนาท นครสวรรค์ ลพบุรี สระบุรี พระนครศรีอยุธยา และ ปทุมธานี จากสถานการณ์ภัยแล้งดังกล่าว กรมชลประทาน ได้มีการประชาสัมพันธ์แจ้งเตือน สร้างการรับรู้ให้กับพี่น้องประชาชนมาอย่างต่อเนื่อง ในหลายๆ ช่องทางการสื่อสาร โดยเน้นย้ำว่า ปีนี้น้ำต้นทุนในอ่างเก็บน้ำและแหล่งน้ำธรรมชาติต่างๆ มีปริมาณน้ำอยู่ในเกณฑ์น้อย เหตุจากฝนตกต่ำกว่าค่าปกติในช่วงฤดูฝนที่ผ่านมา ขอความร่วมมือให้ทุกภาคส่วนร่วมใจกันใช้น้ำอย่างประหยัดที่สุด และเป็นไปตามแผนที่วางไว้อย่างเคร่งครัด ลดเสี่ยงขาดแคลนน้ำในอนาคต พร้อมตั้งศูนย์เฉพาะกิจฯ บรรเทาปัญหาภัยแล้งทั่วประเทศ แล้วเมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2562 ที่ผ่านมา

//////อนันต์ อ่ำทอง ลพบุรี/////