ลพบุรี-เตรียมความพร้อมด้วยการตั้งจุดบริการปชช.ช่วงเทศกาลปีใหม่

45

ลพบุรี-เตรียมความพร้อมด้วยการตั้งจุดบริการประชาชนริมถนนตลอดเส้นทางในช่วงเทศการคริสต์มาสส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่2563

จังหวัดลพบุรีได้มีการเตรียมความพร้อมในการให้บริการประชาชนที่จะเดินทางกลับภูมิลำเนาและเดินทางท่องเที่ยวในเทศกาลคริสต์มาสส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่2563 ในรูปแบบของศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน โดยบูรณาการความร่วมมือกัน ระหว่าง หน่วยงานทหาร,องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น,เจ้าอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน และอาสาสมัครมูลนิธิในพื้นที่ โดยมีการตั้งจุดบริการไว้บริเวณริมถนนตลอดเส้นทางพร้อมทั้งได้จัดกำลังเจ้าหน้าที่ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันประจำจุดให้บริการตลอด24 ชั่วโมง เพื่อคอยอำนวยความสะดวก แก่ผู้ใช้รถใช้ถนนในการเดินทางกลับภูมลำเนาและเดินทางท่องเที่ยว

ในช่วงวันหยุดเทศกาลคริสต์มาสส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่2563 ซึ่งเป็นวันหยุดติดต่อกันหลายวันทำให้มีประชาชนต่างพากันเดินทางกลับภูมิลำเนาและท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลคริสต์มาสส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่กัน เป็นจำนวนมาก จึงทำให้มีปริมาณยานพาหนะ โดยเฉพาะถนนพหลโยธิน ทางหมายเลข 1ลพบุรี-โคกสำโรงและทางหลวงหมายเลข21สายพุแค-หล่มสัก ซึ่งมีผู้ใช้รถใช้ถนนได้เดินทางขึ้นสู่ ภาคกลางตอนบน ภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในปริมาณมากเป็นประจำทุกปี

//////////อนันต์ อ่ำทอง ลพบุรี//////