สุรินทร์-คุมเข้มป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่

52

จังหวัดสุรินทร์ คุมเข้มป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ ย้ำ ข้าราชการต้องเป็นตัวอย่างที่ดีในการปฏิบัติตามกฎหมาย นโยบายความปลอดภัยทางถนนอย่างเคร่งครัด

วันที่ 25 ธ.ค. 62 นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ ประชุมมอบนโยบายการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ ให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งระดับจังหวัดและระดับอำเภอพร้มกับได้มอบหมวกกันน๊อกให้กับอำเภอ 17 อำเภอ ให้นำไปไว้แต่ละจุดเพื่อให้กับประชาชนที่ไม่สวมหมวกกันน๊อกยืนไปใช้ระหว่างขับขี่  และเพื่อดำเนินการตามแผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2563 โดยผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ ได้ย้ำเน้นหนักการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มข้นกับผู้ที่เมาแล้วขับ และไม่ปฏิบัติตามกฎหมายจราจร สถานที่ราชการขอให้งดจัดงานเลี้ยงสังสรรค์ในห้วงเทศกาลปีใหม่ ตั้งแต่วันที่ 27 ธันวาคม 2562 ถึง 2 มกราคม 2563 หากจำเป็นต้องจัดให้จัดก่อนหรือหลัง ห้วงรณรงค์เข้มข้นดังกล่าวและการจัดเลี้ยงต้องปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โดยข้าราชการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่ของรัฐ ต้องถือปฏิบัติตามนโยบายด้านความปลอดภัยทางถนน และมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2546 เรื่องมาตรการการปฏิบัติตามกฎหมาย นโยบายความปลอดภัยทางถนนอย่างเคร่งครัด เพื่อเป็นตัวอย่างที่ดีในการปฏิบัติตามกฎหมาย ทั้งนี้ เน้นหนักการกระทำผิด ข้อหาเมาแล้วขับ หากไม่ปฏิบัติตามให้ดำเนินการลงโทษทางวินัยต่อไป

นอกจากนี้ ให้อำเภอกำหนดมาตรการเชิงรุกในระดับหมู่บ้าน ตำบล โดยการลงพื้นที่พูดคุยกับกลุ่มเสี่ยงในหมู่บ้าน เช่น เด็กแว้น ร้านค้าไม่ให้จำหน่ายสุราให้กับเด็ก ทั้งนี้ เพื่อกระตุ้นเตือนและสร้างจิตสำนึกให้แก่เด็กเยาวชนและกลุ่มเสี่ยง ให้ฝ่ายปกครองจัดชุดเคลื่อนที่เร็วระดับอำเภอ ตำบล คอยสอดส่องดูแลพฤติกรรมของประชาชนในพื้นที่อย่างใกล้ชิด กำหนดมาตรการเชิงรุกในหมู่บ้าน 1 หลังคา 1 ตาสับปะรด เพื่อเป็นแหล่งข่าว ในการส่งข่าวให้ผู้นำชุมชนทราบถึงพฤติกรรมเสี่ยงในระดับหมู่บ้าน รวมถึงขอให้เฝ้าระวังพฤติกรรมเสี่ยงอุบัติเหตุทางถนน และกลุ่มเสี่ยงด้านยาเสพติด

สำหรับในช่วงเทศกาลปีใหม่ องค์กรปกส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง จะต้องเตรียมอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้สำหรับ อำนวยความปลอดภัย รวมทั้งสรรพกำลังพลต้องพร้อมดำเนินการด้านความ ปลอดภัย เช่น รถดับเพลิง รถน้ำ เครื่องมืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง กำลังพลต้องพร้อมปฏิบัติงานทั้ง 7 วัน

ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ กล่าวอวยพรปีใหม่พร้อมกับได่กล่าว สร้างขวัญและกำลังใจให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน จังหวัดสุรินทร์กำหนดจัดประกวดอำเภอที่ลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2563 โดยกำหนดให้รางวัลอำเภอที่มีสถิติการเกิดอุบัติเหตุ บาดเจ็บ และเสียชีวิต ลดลง และพิจารณาให้ขั้นพิเศษสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานดีเด่นอีกด้วย

เขมชาติ ชุณหกิจขจร/ รมิตา  สิงหเสรี ผู้สื่อข่าวประจำ จ.สุรินทร์