ลพบุรี-ขึ้นทะเบียนอุโมงค์ลมทางดิ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวในเขตทหาร

108

ลพบุรี-หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ ขึ้นทะเบียน อุโมงค์ลมทางดิ่งแบบปิด เป็นแหล่งท่องเที่ยวในเขตทหาร พร้อมเชิญพ่อเมืองลพบุรี หัวหน้าส่วนราชการ สัมผัสบรรยากาศการลอนตัวในอุโมงค์ลมทางทหารมาตรฐานโลก เป็นครั้งแรกของชีวิต บรรยากาศเป็นไปอย่างสนุกสนาน

พลตรี ณัฐวุฒิ นาคะนคร รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ เป็นผู้แทนให้การต้อนรับ ในนามของหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ แก่ นายสุปกิต โพธิ์ปภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี และนายกเหล่ากาชาติจังหวัดลพบุรี ตลอดจนคณะหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดลพบุรี ในโอกาสเดินทางมาเยี่ยมชมอุโมงค์ลมทางดิ่ง แบบปิด ของหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ ณ สถานีฝึกการลอยตัว โรงเรียนสงครามพิเศษ ค่ายเอราวัณ ตำบลเขาสามยอด อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี

ซึ่งหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ ได้ดำเนินการขึ้นทะเบียน อุโมงค์ลมแบบปิด เป็นแหล่งท่องเที่ยว ในเขตทหาร เพื่อเตรียมความพร้อม สำหรับผู้ที่มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง ที่ต้องการเข้ามาสัมผัสการลอยตัวจากเครื่องช่วยฝึกเทคโนโลยีสูงระดับโลก ซึ่งจำลองการลอยตัวจากการกระโดดร่มจากอากาศยาน โดยนอกจากประสบการณ์ที่ได้รับยังสามารถ ต่อยอดสู่การเป็นนักกระโดดร่ม หรือนักกีฬาอุโมงค์ลมทีมชาติในอนาคต เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดลพบุรี และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน ได้รับรู้อย่างแพร่หลาย หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ

ทั้งนี้ อุโมงค์ลมทางดิ่ง ถือเป็นเครื่องช่วยฝึกทางทหาร สำหรับหลักสูตรส่งทางอากาศ เพื่อใช้ในการฝึกกระโดดร่มการพัฒนาทักษะการลอยตัว และการเคลื่อนไหวในอากาศ ซึ่งช่วยให้กองทัพสามารถประหยัดงบประมาณค่าใช้จ่ายจากการใช้อากาศยานจริงได้เป็นอย่างมาก โดยอุโมงค์ลมทางดิ่ง มีเส้นผ่านศูนย์กลางอุโมงค์ลม 14 ฟุติ ความสูงห้องกระจก 56 เมตร สามารถรองรับผู้เข้ารับการฝึก พร้อมกันได้ 6 คน และสามารถปรับระดับความเร็วลมสูงสุดได้ 280 กิโลเมตรต่อชั่วโมง นอกจากการบริหารจัดการในด้านการฝึกและศึกษา เพื่อพัฒนาขีดความสามารถให้แก่กำลังพลของกองทัพบกแล้ว กองทัพบก ยังมีนโยบายให้ หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ บริหารจัดการการใช้อุโมงค์ลมทางดิ่งด้วยขีดความสามารถของหน่วยเอง โดยการจัดทำเป็นแผนงานโครงการ ในรูปแบบ “ทัวร์ทหาร แบบอเนกประสงค์ของหน่วยบัญชาการสูงครามพิเศษ” ให้สามารถเปิดบริการแก่นักท่องเที่ยวและประชาชนทั่วไป สำหรับเป็นพื้นฐาน ทบทวนขีดความสามารถ หรือเป็นประสบการณ์ เข้ามาใช้บริการ เพื่อเป็นการสร้างรายได้สนับสนุนเป็นค่าใช้จ่ายของอุโมงค์ลม ซึ่งไม่ต้องเดินทางไปไกลถึงต่างประเทศ และช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดลพบุรี อีกทางหนึ่งด้วย

โดย หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ ยังได้เปิดโอกาสให้ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี นายกเหล่ากาชาติจังหวัดลพบุรี และ คณะหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดลพบุรี ได้ทดสอบและสัมผัสกับบรรยากาศการลอยตัวอย่างอิสระ ภายใน อุโมงค์ลมทางทหารมาตรฐานโลก เป็นครั้งแรกของชีวิต โดยมีครูฝึกของโรงเรียนสงครามเศษ คอยให้คำแนะนำ ฝึกท่าทางการลอยตัวอยู่ภายในอุโมงค์ลม อย่างใกล้ชิด บรรยากาศเป็นไปอย่างสนุกสนาน อย่างภาพที่เห็น

ทั้งนี้ นายสุปกิต โพธิ์ปภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี กล่าวว่า….จากการได้เข้าไปสัมผัสบรรยากาศครั้งแรกในชีวิต ภายในอุโมงค์ลมฯ รู้สึกได้ถึงความมีมาตาฐาน และการมีความพร้อมของหน่วย ในการดูแล ต้อนรับนักท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดี โดยส่วนตัวแล้วถือว่า….มีความสนุกสนานดี

ด้าน พลตรี ณัฐวุฒิ นาคะนคร รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ กล่าวว่า… สำหรับอุโมงค์ลมทางดิ่ง นั้น นอกจากวัตถุประสงค์หลัก เพื่อใช้ฝึกการปฏิบัติการทางทหารแล้ว กองทัพบก ยังมีแนวความคิดในการนำมาใช้ในเชิงกีฬาและสนับสนุนการท่องเที่ยวเพื่อสร้างเศรษฐกิจที่ดีในด้านการท่องเที่ยวให้กับจังกวัดลพบุรี ส่วนการเปิดให้บริการแก่นักท่องเที่ยว จะอยู่ในรูปแบบคณะกรรมการดำเนินงาน ซึ่งจะกำหนดรูปแบบ และกลุ่มเป้าหมายให้เกิดความเหมาะสมอีกครั้ง

ขณะที่ พันเอกนายแพทย์ ภาคย์ โลหารชุน แพทย์ใหญ่หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ ซึ่งได้ทดสอบการฝึกการลอยตัวในอุโมงค์ลม เป็นครั้งแรก ได้กล่าวเชิญชวนผู้สนใจ ได้มาทดลองการใช้อุมงค์ลม ของทางทหารดู เนื่องจากมีความปลอดภัย และมีมาตรฐานโลก มีครูฝึกที่มีขีดความสามารถที่ผ่านการฝึกหลักสูตร มาจากสหรัฐอเมริกา จึงอยากเชิญชวนผู้สนใจได้มาสัมผัส สักครั้งในชีวิต ซึ่งหาโอกาสได้อยาก ในเอเชียถือว่าขณะนี้ มีอยู่เพียง 2 ประเทศ คือที่ สิงคโปร์ และ ประเทศไทย เราเท่านั้น

/////อนันต์ อ่ำทอง ลพบุรี/////////