ลพบุรี-เปลี่ยนชุมชน เป็นห้องประชุม

79

จังหวัดลพบุรีร่วมกับสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ลพบุรีเปิดตัวโครงการ “เปลี่ยนชุมชน เป็นห้องประชุมในที่ราชพัสดุ”ตามแนวทางขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากอย่างยั่งยืน

ที่ บริเวณลานหน้าที่ว่าการอำเภอท่าวุ้ง ตำบลท่าวุ้ง อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี นางสาวชุติมา ศรีปราชญ์ รองอธิบดีกรมธนารักษ์เป็นประธานเปิดตัวโครงการ “เปลี่ยนชุมชนเป็นห้องประชุมในที่ราชพัสดุ” ทั้งนี้ เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้เป็นรูปธรรมอย่างยั่งยืน สนองตอบต่อนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงการคลัง โดยมีนายผดุงศักดิ์ หาญปรีชาสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ให้การต้อนรับ ภายในงานมีการจัดจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตรแบบอินทรีย์ สินค้าโอทอป และวิสาหกิจชุมชนในพื้นที่อำเภอท่าวุ้ง

หลังจากพิธีเปิดตัวโครงการ “เปลี่ยนชุมชนเป็นห้องประชุมในที่ราชพัสดุ”แล้ว สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลพบุรี ได้จัดเดินรณรงค์ ชูป้าย แจกถุงผ้า เพื่อใช้ทดแทนถุงพลาสติก โดยมีนายผดุงศักดิ์ หาญปรีชาสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ร่วมเดินแจกถุงผ้าให้แก่ประชาชนชาวท่าวุ้งที่มาจับจ่ายซื้อของในตลาดสดอำเภอท่าวุ้ง ทั้งนี้เพื่อเป็นการเชิญชวนให้ประชาชนเตรียมตัวให้พร้อมรับวันดีเดย์ 1 มกราคม 2563 “Everyday Say No TO Plastic Bags”ที่ห้างสรรพสินค้า ซุปเปอร์มาร์เก็ต และร้านสะดวกซื้อ ทั้งประเทศจะงดให้บริการถุงพลาสติก

//////////อนันต์ อ่ำทอง ลพบุรี///////