บุรีรัมย์-เดินหน้าสูบผันน้ำลำปะเทียเติมอ่างสนามบิน หลังเหลือน้อยผลิตประปาไม่ถึงเดือน

67

บุรีรัมย์-เร่งสูบผันน้ำจากลำปะเทียเติมอ่างเก็บน้ำสนามบิน อ.ประโคนชัย พร้อมปรับลดแรงดันน้ำเหลือเพียงวันละ 13 ชม. หลังน้ำผลิตประปาหล่อเลี้ยงสถานที่ราชการ รพ. และประชาชนเกือบ 5,000 ครัวเรือน เหลือน้อยเสี่ยงวิกฤติคาดใช้ได้อีกไม่ถึงเดือน

เจ้าหน้าที่ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 5 (นครราชสีมา) ชลประทานจังหวัดบุรีรัมย์ สำนักส่งน้ำและบำรุงรักษาลำนางรอง และเทศบาลตำบลประโคนชัย เดินหน้าสูบผันน้ำจากอ่างเก็บน้ำลำปะเทีย อ.ละหานทราย ผ่านคลองธรรมชาติและร่องกลางถนน ไปเติมยังอ่างเก็บน้ำสนามบินอ.ประโคนชัย รวมระยะทางประมาณ 50 กิโลเมตร เพื่อสำรองไว้ผลิตประปา เนื่องจากปัจจุบันน้ำในอ่างเก็บน้ำสนามบิน ซึ่งเป็นแหล่งน้ำดิบที่ใช้ผลิตประปาหล่อเลี้ยงสถานที่ราชการ โรงพยาบาล และประชาชนในเขตเทศบาลประโคนชัย และตำบลใกล้เคียงกว่า 4,700 ครัวเรือน มีปริมาณต่ำคาดว่าหากไม่สูบผันน้ำเข้ามาเติมจะใช้ผลิตประปาได้อีกไม่ถึงเดือน ทั้งนี้ยังได้ปรับลดแรงดันน้ำจากวันละ 24 ชั่วโมง เหลือวันละ 13 ชั่วโมง เพื่อยืดระยะเวลาการใช้น้ำให้ได้มากที่สุด ลดปัญหาวิกฤตขาดแคลนน้ำ

นายบุญจันทร์ ทองแถม ปลัดเทศบาลตำบลประโคนชัย กล่าวว่า ขณะนี้น้ำในอ่างเก็บน้ำสนามบิน ซึ่งเป็นแหล่งน้ำดิบที่ใช้ผลิตประปาหล่อเลี้ยงทั้งสถานที่ราชการ โรงพยาบาล และประชาชนในเขตเทศบาลประโคนชัย เพียงแหล่งเดียว มีปริมาณน้ำลดต่ำอยู่ในขั้นวิกฤติ ดังนั้นจึงจำเป็นจะต้องทำการสูบผันน้ำจากลำปะเทีย มาสำรองไว้เพื่อใช้ผลิตประปาไม่ให้เกิดปัญหาวิกฤติขาดแคลนน้ำ โดยตั้งเป้าจะสูบดึงน้ำจากลำปะเทียมาเติมในอ่างเก็บน้ำสนามบินประมาณ 1.4 ล้านลูกบาศก์เมตร แต่เนื่องจากระยะทางที่จะสูบผันน้ำมาต้องไหลผ่านคลองธรรมชาติ และร่องกลางถนน ซึ่งค่อนข้างมีอุปสรรคและระยะทางไกล ก็อาจจะต้องสูญเสียน้ำไปบ้างระหว่างทาง แต่ก็คาดว่าจะมีน้ำไหลเข้าอ่างประมาณ 700,000 ลูกบาศก์เมตร ก็จะทำให้มีน้ำผลิตประปาได้ไปจนถึงเดือน เม.ย.หรือฤดูฝนหน้า

ภาพ/ข่าว สุรชัย พิรักษา / บุรีรัมย์