ศรีสะเกษ-เปิดถนนอาหาร เดิน กิน ชิม เที่ยว คึกคัก

123

จังหวัดศรีสะเกษ เปิดกิจกรรม “เดิน – กิน – ชิม – เที่ยว” ถนนคนเดินเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว และกระตุ้นเศรษฐกิจ ตามนโยบายนายกรัฐมนตรี บริเวณถนนมารี – หนองแคน ประชาชนแห่ร่วมเดินกินชิมเที่ยวคึกคัก

ค่ำของวันที่ 22 ธันวาคม 2562 ที่ ถนนมารี – หนองแคน อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ ท้องถิ่นจังหวัดศรีสะเกษ โดย นายสมศักดิ์ พนากิจสุวรรณ ร่วมกับพัฒนาการจังหวัด วัฒนธรรมจังหวัด พาณิชย์จังหวัด หอการค้าจังหวัด แรงงานจังหวัดศรีสะเกษ สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดศรีสะเกษ องค์กรภาครัฐ – เอกชน ร่วมกันจัดกิจกรรม “เดิน – กิน – ชิม – เที่ยว” ถนนคนเดินเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว และกระตุ้นเศรษฐกิจ ตามนโยบายนายกรัฐมนตรี ซึ่งสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ กำหนดที่จะจัดกิจกรรมเช่นนี้ในทุกวันอาทิตย์ ช่วงเย็นในรูปแบบถนนคนเดิน วันนี้นับเป็นวันแรกของกิจกรรม “เดิน – กิน – ชิม – เที่ยว” พบว่าได้มีพ่อค้า แม่ค้า พี่น้องประชาชน มาเดินที่ถนนคนเดินแห่งนี้กันเป้นจำนวนมาก คาดว่าเศรษฐกิจจะมีรายได้ที่ดีขึ้นมาก ซึ่งวันนี้ได้มี นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ และนายสำรวย เกษกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ คนใหม่ เดินทางมาร่วมประกอบพิธีเปิด พร้อมการสาธิตการหยอดขนมครกโบราณ ด้วย

นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ กล่าวว่า ที่ถนนคนเดินมารี – หนองแค แห่งนี้ หอการค้าได้ทำการเปิดให้เป็นถนนคนเดินเป็นประจำในทุกวันอาทิตย์อยู่แล้ว และเป็นถนนคนเดินที่ได้รับความนิยมสูงมากอยู่แล้ว ในการที่จังหวัดศรีสะเกษ ได้มาเปิดกิจกรรม “เดิน – กิน – ชิม – เที่ยว” ยิ่งจะทำให้ถนนคนเดินแห่งนี้คึกคักเพิ่มมากยิ่งขึ้น การจำจายซื้อหาสินค้า ซึ่งมีหลากหลาย ทั้งอาหารปรุงสำเร็จ และเป็นวัตถุดินที่สดใหม่ สามารถนำกลับปรุงทานกันเอง หรือเก็บไว้ได้นานประกอบทำอาหารในวันหลังได้ พร้อมเสื้อผ้า สินค้าโอท๊อป กิจกรรมวาดรูประบายสีของเด็กๆ ขนมไทย ขนมเทศ ผลไม้ตามฤดูกาล มากจริงๆ และก็มีพี่น้องประชาชนมาเดินกันมากเช่นเดียวกัน ในการมาจัดกิจกรรม “เดิน – กิน – ชิม – เที่ยว” ก็หมายความว่า ทุกคนมาเดิน มาซื้อหาอาหารเดินกิน และก่อนซื้ออาจจะชิมก่อน และเดินท่องเที่ยวเพลิดเพลินก็มีเช่นเดียวกัน ซึ่งก็หวังว่าจะเป็นสถานที่หย่อนใจ แลกเปลี่ยนขายสินค้า “เดิน – กิน – ชิม – เที่ยว” คึกคักเช่นนี้ตลอดไป

ภาพ/ข่าว นายพงษ์พัฒน์ ไตรพิพัฒน์ / ศรีสะเกษ