เลย-อบรมไฟป่าหมอกควันเตรียมความพร้อมภัยแล้ง

101

อ.ภูเรือ จ.เลยอบรมไฟป่าหมอกควัน เตรียมความพร้อมภัยแล้ง เพราะปัจจุบันทางหน่วยงานราชการเพียงหน่วยเดียวไม่สามารถควบคุมไฟป่าให้ลดลงได้ ในเวลาอันรวดเร็วเพื่อแก้ปัญหาไฟป่าและหมอกควัน 

วันที่ 18 ธ.ค.62 ที่สถานนีควบคุมไฟป่าทางขึ้นอุทยานแห่งชาติภูเรือ อ.ภูเรือ จ.เลย พ.ต.อ.กิตติ แดงสมบูรณ์ ผกก.สภ.ภูเรือ ตัวแทนนายอำเภอภูเรือ เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการเสวนาเครือข่ายการแก้ปัญหาไฟป่าและหมอกควัน โดยมี นายเกียรติศักดิ์ สนิทไทย ผอ.ส่วนควบคุมและปฎิบัติการไฟป่า สำนักอนุรักษ์ เขต 8 จ.ขอนแก่น หน.ส่วนราชการ เครือข่ายประชาชน เข้าร่วมการอบรมและเฝ้าระวัง

นายเกียรติศักดิ์ สนิทไทย ผอ.ส่วนควบคุมและปฎิบัติการไฟป่า ฯ เปิดเผยว่า ไฟป่าเป็นปัญหาสำคัญที่สร้างความเสียหายต่อทรัพยาการธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทำให้เกิดผลกระทบต่อสังคมลัคุณภาพชีวิตของประชาชน ซึ้งนับวันจะทวีความรุนแรงขึ้น โดยสาเหตุมาจากไฟป่าส่วนใหญ่เกิดจากมนุษย์แทบทั้งสิ้น ที่ที่ตั้งใจและรู้เม่าไม่ถึงการณ์ หมอกควันส่วนใหญ่เกิดจากสาเหตุ 2 ประการ คือไฟป่า และการเผาในพื้นที่โล่งหรือพื้นที่เกษตรกรรม ซึ้งไม่ว่าจัเกิดจากสาเหตุอะไร ล้วนส่งผลกระทบทำให้เกิดหมอกควันปกคลุมพื้นที่ทั้งสิ้น  และส่งผลต่อสุขภาพประชาชน

ปัจจุบันทางหน่วยงานราชการเพียงหน่วยเดียวไม่สามารถควบคุมไฟป่าให้ลดลงได้ ในเวลาอันรวดเร็ว ต้องอาศัยควาร่วมมือจากภาคประชาชน ได้เข้ามีมีส่วนเกี่ยวข้องในการบริหารจัดการปัญหาต่างๆ ในลักษณะเครือข่ายการแก้ปัญหาไฟป่าและหมอกควัน  จนประสบความสำเร็จ คอยสอดส่องและร่วมมือในการป้องกันไฟป่าอย่างมีประสิทธิ์ภาพ

ภาพ/ข่าว บุญชู  ศรีไตรภพ จ.เลย