ขอนแก่น-วิ่งเฉลิมพระเกียรติ ร.10

54

ชาวจังหวัดขอนแก่น กว่า 2,000 คน ร่วมเดิน-วิ่ง มินิฮาล์ฟมาราธอน เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

ที่ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น นายวรทัศน์ ธุลีจันทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานเปิดโครงการสารพลังท้องถิ่นไทยถวายพ่อของแผ่นดิน เดิน-วิ่ง มินิฮาล์ฟมาราธอน เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยมีนักวิ่งชาวจังหวัดขอนแก่นทั้งเด็กและผู้ใหญ่เข้าร่วมแข่งขันในประเภท 5 กิโลเมตรและ 10 กิโลเมตร รวมกว่า 2,000 คน เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 4 พฤษภาคม 2562 ส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษาและประชาชนทั่วไป สนใจในการออกกำลังกายเพื่อให้มีสุขภาพที่ดีขึ้น เพื่อนำเงินรายได้จากค่าสมัครโดยไม่หักค่าใช้จ่าย สมทบกองทุนการศึกษาบรมราชาภิเษก 4 พฤษภาคม 2562 ในมูลนิธิร่วมจิตน้อมเกล้า เพื่อช่วยเหลือเด็กและเยาวชนที่ประพฤติดีมีฐานะยากจนจากท้องถิ่นทั่วประเทศให้มีโอกาสได้รับการศึกษา อีกทั้งเพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้สำนึกในพระมทหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลพิธีบรมราชาภิเษกและมีความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์

ข่าว-ภาพ กัมพล ดวงชิน