สุรินทร์-งานของดีสลักได

172

องค์การบริหารส่วนตำบลสลักได อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ ได้จัดงานของดีสลักได้ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้เกษตรกรที่ทำเกษตรอินทรีย์ และเกษตรกรที่เลี้ยงโคขุนวากิว

วันนี้ วันที่ 13 ธันวาคม 12562 ที่บริเวณลานจอดรถของหก้างสรรพสินค้าโรบินสัน ตำบลสลักได อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ นายมานพ แสงดำ นายกองการบริหารส่วนตำบลสลักได้ พร้อมด้วยคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการแสดงผลงานของ อบต.ได้ดำเนินการจัดงานให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล และ อบต. เพื่อประชาสัมพันธ์ ถึงบทบาท อำนาจหน้าที่ของท้องถิ่น และผลงานของหมู่บ้าน เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับเกษตรกรผู้ทำเกษตรอินทรีย์ และกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคขุน พันธุ์วากิว

ภายในงาน จัดให้มีการจำหน่ายเนื้อโคขุนวากิว และอาหารจากเนื้อโคขุนวากิว, การออกร้านสินค้าโอทอป, พืชผักเกษตรอินทรีย์ และผ้าไหม และเสื้อผ้าของใช้ต่างๆ

นอกจากนี้ ทางโรงเรียนในพื้นที่  อบต.สลักไดได้มาออกบูตนิทรรศการผลงานของโรงเรียนด้วย นายมานพ แสงดำ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสลักได้กล่าวถึงการจัดงานนี้ว่า เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรได้มาแสดงผลงาน ซึ่งภายในงานมีการจำหน่ายสินค้าโอทอป,พืชผักที่ปลอดสารภพิษ, อาหารต่างๆ จากเนื้อโคขุน วากิว การแข่งขันกินเต๊กเนื้อวัววากิจ การเสวนาให้ความรู้ในเรื่องของเกษตรอินทรีย์ด้วย ซึ่งงานนี้จะมีขึ้นคือวันนี้ วันที่ 13 ธันวาคมกับวันพรุ่งนี้ วันที่ 14 ธันวาคม ขอเชิญนักท่องเที่ยวและประชาชนมาเที่ยวง่านของดีสลักไดได้…./

ภาพ/ข่าว เขมชาติ  ชุณหกิจขจร/ รมิตา  สิงหเสรี