สงขลา-เตือนสติ..อย่านำสุนัขแมวมาปล่อยวัด

74

สีสัน วัดเขาเก้าแสนขึ้นป้ายปากทางเข้าวัด”โยมเอย..ที่วัดมีแล้ว..แมวและหมา”โยมไม่ต้องจัดหามาถวาย ที่ยังขาดคืออิฐหินและปูนเหล็กก็ได้ไม้ก็ดีสีก็เอา (ดีกว่าแมวหมาเยอะเลย) เพื่อเตือนสติผู้ที่จะนำแมวหมามาปล่อยที่วัดให้พระเลี้ยง

ที่บริเวณปากทางเข้าไปที่ลานจอดรถทางขึ้นไปยังวัดเขาเก้าแสน ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลาแหล่งท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดสงขลา ทางวัดขึ้นป้ายไวนิลติดไว้มีข้อความว่า “โยมเอย..ที่วัดมีแล้ว..แมวและหมา”โยมไม่ต้องจัดหามาถวาย ที่ยังขาดคือ อิฐ หินและปูน เหล็กก็ได้ไม้ก็ดี สีก็เอา (ดีกว่าแมวหมาเยอะเลย) และมีรูปแมวและมาประกอบให้เห็นว่าที่นี่มีแมวและหมาอยู่เยอะแล้ว เพื่อเตือนสติผู้ที่รักสัตว์ทั้งหลายที่จะนำแมวและหมามาฝากให้พระเลี้ยงให้แทน เพราะคิดว่าพระท่านคงจะว่างมาก เนื่องจากที่ผ่านมาวัดเขาเก้าแสนมีผู้นำแมวและหมามาปล่อยที่วัดเป็นจำนวนมาก มีแมวเกือบ 20 ตัวและหมากว่า 10 ตัว เดินเพ่นพล่านอยู่ในวัด มีประชาชนที่รักสัตว์มาท่องเที่ยวก็นำอาหารมาให้แมวหมากิน ทางวัดเองก็ไม่สามารถที่จะรู้ได้ว่าแมวและหมาที่เพิ่มขึ้นมาจากไหนบ้าง จึงมีความจำเป็นที่จะต้องทำแผ่นป้ายไวนิลขอร้องและขอความร่วมมือชาวบ้านแบบนิ่มนวลแบบพระสงฆ์ “โยมเอย..ที่วัดมีแล้ว..แมวและหมา”โยมไม่ต้องจัดหามาถวาย ที่ยังขาดคือ อิฐ หินและปูน เหล็กก็ได้ไม้ก็ดี สีก็เอา (ดีกว่าแมวหมาเยอะเลย) นี่เป็นคำขอร้องจากพระสงฆ์วัดเขาเก้าแสน

////////// นายปรีชา สถิตย์เรืองศักดิ์ / หาดใหญ่ จ.สงขลา