ศรีสะเกษ-อุทุมพรพิสัยประกาศเขตโรคระบาดพิษสุนัขบ้า

143

อากาศหนาวเย็น สุนัข – แมว เกิดโรคพิษสุนัขบ้า ปศุสัตว์ประกาศเขตโรคระบาดสัตว์ จับหมา แมว จรจัดทำหมั้น ฉีดวัคซีน เตือนคนอุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ ที่มีประกาศเขตโรคระบาดไม่จำเป็นห้ามเข้าใกล้

วันที่ 6 ธันวาคม 2562 ที่ ลานวัดบ้านพงพรต ตำบลหนองห้าง อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ นายสุริยา บุตรจินดา นายอำเภออุทุมพรพิสัย, นายสุรศักดิ์ แสงอรุณ ปศุสัตว์อำเภออุทุมพรพิสัย, สาธารณสุขอำเภอ ได้ร่วมกันออกหน่วยเคลื่อนที่ให้บริการรักษาโรคสัตว์ ตามโครงการ “สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย” จากสภาพอากาศที่หนาวเย็นลงมาอย่างกะทันหันในระยะนี้ ทำให้สัตว์เลี้ยงเกิดอาการเครียด ป่วยได้ง่ายจากสภาพอากาศที่หนาวเย็น ซึ่งผลจากการนำหัวสุนัขที่เสียชีวิตไปตรวจสอบ ปรากฏว่าพบเชื้อไวรัสโรคพิษสุนัขบ้า ( Rabies) โดยพบในพื้นที่บ้านส้มป่อย หมู่ที่ 2 ตำบลสำโรง  ซึ่งโรคนี้เป็นโรคระบาดร้ายแรง อาจติดต่อไปสู่คน โค กระบือ สุนัข แมว หนู หรือ สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมชนิดอื่นๆ อาศัยความตามมาตรา 20 แห่งพระราชบัญญัติโรคสัตว์ พ.ศ.2558 จึงประกาศให้เป็นเขตโรคระบาดสัตว์ชั่วคราว เฝ้าระวัง 1 เดือน โดยได้กระจายกำลังออกระดมฉีดวัคซีนป้องกัน และจำกัดสุนัขจรจัดทุกตัวทันที่แล้ว

นายสุริยา บุตรจินดา นายอำเภออุทุมพรพิสัย กล่าวว่า ตอนนี้ทราบว่าในหลายพื้นที่ได้มีสุนัข แมว จรจัดกระจายอยู่เป็นจำนวนมาก และขาดการเอาใจใส่ในการฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันโรค วันนี้จึงได้ร่วมกับปศุสัตว์อำเภอ และท้องถิ่น ได้ออกหน่วยให้บริการเคลื่อนที่ ในการเปิดโอกาสให้ประชาชน นำสัตว์เลี้ยงของทุกครัวเรือน ทุกตัว มารับการฉีควัคซีน หรือมาทำการควบคุมจำนวนประชากรสัตว์ หมาแมว โดยเฉพาะที่วัด ที่ประชาชนส่วนใหญ่จะนำสัตว์มาปล่อยทิ้ง ภายหลังจากเกิดการเบื่อเมื่อสุนัข แมวเกิดโรค หรือตัวโตขึ้น ก็มักจะนำมาปล่อยทิ้งที่วัด ให้พระเณรเลี้ยงดูแล และช่วงนี้อากาศหนาวเย็นมาก ก็อาจจะป่วยได้

นายสุรศักดิ์ แสงอรุณ ปศุสัตว์อำเภออุทุมพรพิสัย เปิดเผยว่า ก่อนหน้านี้เราพบสุนัขเสียชีวิต จึงได้ตัดศรีษะไปตรวจสอบที่ห้องแล็ปที่ปศุสัตว์จังหวัดศรีสะเกษ ผลการตรวจออกมาพบว่า ปรากฏว่าพบเชื้อไวรัสโรคพิษสุนัขบ้า ( Rabies) จากจุดที่พบเราจึงตีวงรอบทิศ ในรัศมี 5 กิโลเมตร ทำการตรวจควบคุมโรค ระดมฉีควัคซีน ตรวจสัตว์เลี้ยงทุกตัว สุนัข แมว จรจัด และสร้างความเข้าใจกับประชาชนให้เข้าใจ โดยเฉพาะในเรื่องการอาศัยอยู่ร่วมกับสัตว์เลี้ยงที่ตนรัก เลี้ยงอย่างไรให้ปลอดภัย ทั้งคนเลี้ยง และสัตว์เลี้ยง เรียกได้ว่า สัตว์ปลอดภัย คนปลอดโรค นั้นเอง ซึ่งการประกาศเขตโรคระบาดสัตว์ชั่วคราว เราจะใช้ระยะเวลาอยู่ 1 เดือน หากไม่พบการระบาดต่อ ก็จะสามารถประกาศยกเลิกเขตโรคระบาดพิษสุนัขบ้าได้ ตอนนี้ก็จะต้องเตือนกัน ยิ่งสภาพอากาสหนาวเย็นอาจจะทำให้สัตว์เลี้ยงป่วย ไม่สบาย และติดเชื้อไวรัสได้ง่ายด้วย หากพบอาการผิดปกติ คนต้องไปหาหมอที่โรงพยาบาล สัตว์ก็ต้องไปพบหมอปศุสัตว์ด้วยเช่นกัน จึงจะปลอดภัย

////////////////////

นายพงษ์พัฒน์ ไตรพิพัฒน์ / ศรีสะเกษ