ผู้ว่าฯศรีสะเกษ นำปั่นไปปลอบเยี่ยมผู้สูงอายุ-ผู้ป่วยติดเตียง

190

จังหวัดศรีสะเกษ ปิ๊งไอเดีย ชวนปั่นรถจักรยาน ตระเวนเลาะไปตามหมู่บ้าน เยี่ยมให้กำลังใจแก่ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง ปลอบขวัญยามเจ็บไข้ ได้ทั้งการออกกำลังกาย ได้ทั้งบุญกุศล ท่ามกลางอากาศที่หนาวเย็น ฟินไปกับบรรยากาศท้องทุ่งนาสองข้างทางที่ปั่นไป

วันที่ 4 ธันวาคม 2562 ที่ บริเวณหน้าศาลาจังหวัดศรีสะเกษ  นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ, นายธงชัย เจริญพานิชย์กุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ นำหัวหน้าส่วนราชการ เหล่ากาชาด พ่อค้า ประชาชน ชมรมจักรยานในจังหวัดศรีสะเกษ เข้าร่วมกิจกรรม  “ปั่นไปปลอบ” โดยการปั่นรถจักรยานออกจากหน้าศาลากลาง ไปตามถนนที่กำหนด เส้น 226 ศรีสะเกษ –อุทุมพรพิสัย ระยะทาง 700 เมตร เลี้ยวขวาเข้าสู่ถนนหมายเลข 2373 ศรีสะเกษ-ราษีไศล ระยะทาง 11 กิโลเมตร ถึงสี่แยกคูซอดเลี้ยวขวาเข้าสู่ถนน ศก.4053 ระยะทาง 300 เมตร ถึงโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชนตำบลคูซอด จุดพัก ก่อนที่จะเดินทางต่อไปบนถนนเส้น ศก.4053 ระยะทาง 5 กิโลเมตร ถึงบ้านยางหมู่ที่ 7 ตำบลน้ำคำ สิ้นสุดกิจกรรมปั่นไปปลอบ โดยระหว่างทางได้แวะเยี่ยมผู้สูงอายุ เยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง จำนวน 4 ราย  โดยการประสานกับกำนัน – ผู้ใหญ่บ้าน ในการรายงานผู้ป่วย ผู้สูงอายุ ที่มีฐานะยากจน ขาดผู้ดูแล เพื่อการสร้างขวัญ กำลังใจ แก่ผู้ป่วย และชวนกันออกกำลังกาย  เพื่อเสริมสร้างสุขภาพกาย สุขภาพใจ เป็นการกระตุ้นให้ประชาชนในจังหวัดศรีสะเกษ หันมาออกกำลังกาย เพราะสุขภาพที่ดีไม่มีขาย หากอยากได้ต้องลุกขึ้นมาเอาชนะใจตนเอง มาออกกำลังกายในทุกๆ วัน จะด้วยวิธีใดก็ได้ ที่เหมาะสมกับวัย กับ อายุ ของแต่ละคน พร้อมสนับสนุนให้จังหวัดศรีสะเกษ เป็นเมืองกีฬา  Sport City

นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ กล่าวว่า โครงการปั่นไปปลอบเป็นโครงการที่ต่อยอดมาจากโครงการปั่นไปเกี่ยว ซึ่งก่อนหน้านี้เป็นช่วงฤดูกาลเก็บเกี่ยวข้าวเพื่อเป็นการส่งเสริมการอนุรักษ์ประเพณีการลงแขกเกี่ยวข้าวเอาไว้ พร้อมกับการส่งเสริมให้มีการออกกำลังกายในยุคสมัยปัจจุบัน จึงได้ปรับควบรวมระหว่างการปั่นจักรยานเพื่อเป็นการลดโลกร้อนและออกกำลังกายควบคู่ไปกับการอนุรักษ์ประเพณีลงแขกเกี่ยวข้าวแบบดั่งเดิม เสร็จจากนั้นได้เชื่อมต่อมาเป็นการปั่นไปปลอบ ก็คือ การปั่นจักรยานเพื่อส่งเสริมการออกกำลังกาย พร้อมกับไปเยี่ยมผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียง เพื่อปลอบขวัญให้กำลังใจ ซึ่งในช่วงนี้สภาพอากาศของจังหวัดศรีสะเกษได้หนาวเย็นลงมาอย่างกะทันหัน อาจทำให้ผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียงไม่สบายเพิ่มขึ้นและเป็นการกระตุ้นให้ลูกหลานรวมทั้งบรรดาญาติๆ ได้หันมาใส่ใจดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียงให้เพิ่มมากขึ้นด้วย