ศรีสะเกษ-เตรียมเปิดถนนอาหารปลอดภัย ไร้แอลกอฮอล์ ปลอดโฟม

454

ชาวอำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ เตรียมเปิดถนนอาหารปลอดภัย ไร้แอลกอฮอล์ ปลอดโฟม 100% เป็นปีที่ 16 ส่งผลให้ทุกคนสุขภาพแข็งแรง อายุยืนยาว โดยเฉพาะนางรำชมรมผู้สูงอายุ รวมกันกว่า 1,560 ปี

วันที่ 2 ธันวาคม 2562 ที่ บ้านเก่าเฮาตำแย ตำบลกำแพง อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ เทศบาลตำบลกำแพง ร่วมกับชาวบ้านทุกชุมชน เตรียมเปิดงาน มหกรรมอาหารปลอดภัยและโภชนาการเพื่อสุขภาพ อร่อยได้ไร้แอลกอฮอล์ ปลอดโฟม 100%  ในระหว่างวันที่ 9 – 13 ธันวาคม 2562 ซึ่งทุกท่านจะได้สัมผัสกับสภาพอากาศที่หนาวเย็นลงพอดีในช่วงระยะนี้ ตามที่กรมอุตุนิยมวิยาแจ้งมา ทั่วภาคอีสาน พร้อมเดินชิมอาหารบนถนน ที่มีอาหารทุกเมนูปลอดภัย ถูกหลักโภชนาการ ซึ่งชาวอำเภออุทุมพรพิสัย รังสรรค์เมนูเพื่อสุขภาพ ติดต่อกันมาทุกปี ปีนี้จัดเป็นปีที่ 16 แล้ว ทุกค่ำจะมีกิจกรรมเน้นไปที่การส่งเสริมการทานอาหารที่ปลอดภัย อธิ การประกวดเมนุสุขภาพ, การประกวดชุดรีไซเคิล, การแข่งขันการตอบปัญหาเรื่องโภชนาการ, การประกวดธิดาก้นครัว, การประกวดชุดแฟนซีผัก รวมทั้งการแข่งขันกินผัก ผลไม้ ที่สนุกสนาน สุขภาพดี เพราะทุกคนในอำเภออุทุมพรพิสัย รักษ์สุขภาพ นอกจากจะออกกำลังกายทุกวันแล้ว ยังเลือกทานอาหารที่ปลอดภัย ถูกสุขลักษณะอนามัย ทำให้มีอายุที่ยืนยาว ยกตัวอย่างเช่น นางรำชมรมผู้สูงอายุเทศบาลตำบลกำแพง เฉลี่ยอายุอยู่ที่คนละ 65 ปีขึ้นไป จำนวน 24 คน เมื่อคิดอายุรวมกันได้มากกว่า 1,560 ปี แต่สุขภาพยังดี สามารถมารำฟ้อนได้อย่างสนุกสนานต่อเนื่องนับสิบเพลง ไม่เหนื่อย

นายปิติ เทพเกษตรกุล นายกเทศมนตรีตำบลกำแพง เปิดเผยว่า ในระหว่างวันที่ 9 ถึง 13 ธันวาคม 2562 ซึ่งภาคอีสานกำลังเข้าสู่อากาศที่หนาวเย็นลงอย่างมาก ตามที่ได้รับแจ้งจากกรมอุตุนิยมวิทยาฯ ซึ่งจะเป็นช่วงที่ทางเทศบาลตำบลกำแพง อำเภออุทุมพรพิสัย ได้กำหนดจัดงาน มหกรรมอาหารปลอดภัยและโภชนาการเพื่อสุขภาพ อร่อยได้ไร้แอลกอฮอล์ ปลอดโฟม 100% ซึ่งปีนี้เป็นปีที่ 16 แล้วที่เราจัดงานติดต่อกันมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ประชากรในเขตเทศบาล เขตอำเภออุทุมพรพิสัย ได้มีสุขภาพที่ดี ซึ่งการที่จะสุขภาพที่ดี ประกอบด้วย 2 ส่วนหลักๆ คือ การออกกำลังกายเป็นประจำทุกวัน และการเลือกทานอาหาที่ถูกสุขลักษณะของโภชนาการ ซึ่งในการจัดงานนี้เพื่อส่งเสริมให้ทุกคน ได้ตระหนักว่า สุขภาพเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดในการดำรงชีวิต หากสุขภาพดี ชีวีก็จะเป็นสุข อายุก็จะยืนยาว ก็อยากจะเชิญชวนทุกท่าน ได้มาเที่ยวชม มาทานอาหารที่ปลอดภัย มาศึกษาเมนูเพื่อสุขภาพ หันมาดูแลสุขภาพ เพื่อตนเองตลอดไปครับ