ศรีสะเกษ-สภาวัฒนธรรม เชิดชูพ่อตัวอย่าง

93

ลูกหลานเหลน ภาคภูมิใจเป็นที่สุด เมื่อปู่ทวด อายุ 92 ปี ได้รับการคัดเลือกให้รับใบประกาศเขิดชูเกียรติ พ่อตัวอย่างดีเด่น ที่สภาวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ พิจารณามอบให้ เนื่องในพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม

วันที่ 2 ธันวาคม 2562 ที่ พระวิหารหลวง วัดมหาพุทธาราม พระอารามหลวง อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ. พระราชกิตติรังษี เจ้าคณะจังหวัดศรีสะเกษ ประธานฝ่ายสงฆ์ นายวิทยา วิรารัตน์ ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ ประธานฝ่ายฆารวาส, นางวาสิตา น้อยพรหม นายกสมาคมธุรกิจทีองเที่ยวจังหวัดศรีสะเกษพร้อมด้วย ประธานสภาวัฒนธรรม จาก 22 อำเภอของจังหวัดศรีสะเกษ นายทิวา รุ้งแก้ว นายกพุทธสมาคมจังหวัดศรีสะเกษ นำคุณพ่อที่ผ่านการพิจารณาของภาคประชาสังคม ให้ได้รับเกียรติ รับมอบใบประกาศเกียรติคุณ เป็นพ่อตัวอย่างดีเด่น ของสภาวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ  ตำนวน 22 คน โดย 1 ใน 22 คน จาก 22 อำเภอ คือ คุณปู่ทวด  บุญ พละศักดิ์ อายุ 92 ปี อยู่บ้านเลขที่ 2/14 หมู่ที่ 8 ตำบลละทาย อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ ลูก หลาน เหลน ต่างภาคภูมิใจในตัวตนของปู่ทวดตน

นายวิทยา วิรารัตน์ ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ กล่าวว่า เนื่องในวันที่ 5 ธันวาคม ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนการิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 เป็นวันชาติ และเป็นวันพ่อแห่งชาติ เพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่ 9 สภาวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ จึงได้สรรหาคัดเลือกพ่อตัวอย่างที่ทำคุณประโยชน์ให้กับสังคม ประจำปี 2562 เพื่อประกาศเกียรติบัตรยกย่องเชิดชูเกียรติ

ทั้งนี้ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนการิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 เพื่อส่งเสริมและยกย่องพ่อตัวอย่าง ที่เป็นต้นแบบของครอบครัว และทำความดีต่อสังคม และประเทศชาติมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความสมัครสมานสามัคคี และสร้างความเข้มแข็งของสังคม ตลอดจน เป็นตัวอย่างที่ดีในการดำรงชีวิต

////////////////////////////

ภาพ/ข่าว..นายพงษ์พัฒน์ ไตรพิพัฒน์ / ศรีสะเกษ