ศรีสะเกษ-ชนเผ่าลาว หาบฟ่อนข้าวคูณลาน ฟาดข้าว ทำบุญ

122

ชนเผ่าลาวที่บ้านหว้าน อำเภอเมืองศรีสะเกษ นำวิถีวัฒนธรรมชนเผ่า “ หาบฟ่อนข้าวคูณลาน ฟาดข้าว ใส่บาตรทำบุญ” สืบสานต่อให้กับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎศรีสะเกษ ลูกหลานได้ศึกษา สืบต่อวัฒนธรรม

วันที่ 1 ธันวาคม 2562 ที่ แปลงนาสาธิตของวัดพระธาตุสุพรรณหงส์ บ้านหว้าน ตำบลน้ำคำ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ ชาวบ้านหว้านได้ร่วมกับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎศรีสะเกษ โดยร่วมกันสืบสานประเพณี “ หาบฟ่อนข้าวคูณลาน ฟาดข้าว ใส่บาตรทำบุญ” สืบสานต่อให้กับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎศรีสะเกษ ลูกหลานได้ศึกษา สืบต่อวัฒนธรรม นับพันปีที่บรรพบุรุษของชนเผ่า ได้มีการทำนาแบบพึ่งพาอาศัยกัน เริ่มตั้งแต่การปักดำ ก็เอาแรงกัน หรือทุกวันนี้เรียกการลงแขกดำนา จากนั้นก็จะถึงฤดูการเก็บเกี่ยว ซึ่งก็จะร่วมกันใช้เคียวเกี่ยว ไม่ได้ใช้เครื่องจักรกล หรือรถเกี่ยวนวดข้าวเช่นทุกวันนี้ ภายหลังจากเกี่ยวข้าวแล้ว ก็จะมัดข้าวเป็นฟ่อนๆ ตากไว้ที่แปลงนาจนแน่ใจว่าแสงแดดทำให้ข้าวแห้งพอดีแล้ว ก็จะพากันหาบฟ่อนข้าว ขึ้นมาที่หมู่บ้าน มารวมกันไว้ที่พื้นที่ที่ทำเป็นลานเอาไว้ ซึ่งลานก็จะใช้มูลของวัว – ควาย มาผสมกับดินเหนียว ผสมน้ำพอหมาดๆ มาทาลงที่พื้นทำเป็นลาน เพื่อที่จะได้ฟาดฟ่อนข้าว หรือ ตีข้าว เพื่อให้เม็ดข้าวหลุดร่วงออกจากรวงข้าว ก่อนที่จะเก็บรวบรวมขึ้นเก็บไว้ที่บนยุ้งฉาง ทำพิธีสู่ขวัญข้าวไว้ในยุ้ง จนเลยเดือน 3 จึงจะเปิดฉางนำข้าวออกมาบริโภค หรือ แบ่งขายได้

โดยวันนี้ได้มี นายทิวา รุ้งแก้ว นายกพุทธสมาคมจังหวัดศรีสะเกษ, นางสาว วาสิตา น้อยพรหม นายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดศรีสะเกษ, นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฎศรีสะเกษ ได้ร่วมกันออกเรียนรู้ ศึกษา ประเพณี – วัฒนธรรม การดำเนินชีวิตของชนเผ่าแบบโบราณกาลผ่านมา โดยมี นายวิมล ทองสาย ผู้ใหญ่บ้านฯ นำหาบฟ่อนข้าวขึ้นจากแปลงนาที่เกี่ยวไว้แล้ว และนำมากอง หรือคูณ ยังลานฟาดข้าว ทำการฟาด หรือตีข้าวออกจากรวง โดยขั้นตอนต่างๆ ได้ถูกบันทึกเอาไว้เป็นตำรา บทเรียนของน้องนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎศรีสะเกษ พร้อมกับการส่งเสริมธุรกิจการท่องเที่ยว เชิงพระพุทธศาสนาวัฒนธรรม ถอดบทเรียนในการได้มาซึ่งเมล็ดข้าว ก่อนให้ทุกคนได้รับประทานกัน ว่ามีขั้นตอนการทำแบบโบราณกาลที่ผ่านมาลำบากยากเข็นเพียงใด เพื่อให้สำนึกในบุญคุณของข้าวไทย บุญคุณของพระแม่โพสพ จากนั้นก็ได้มาร่วมกันสวดมนต์ ไหว้พระ ทำบุญใส่บาตรพระสงฆ์ ซึ่งปฎิบัติกันเป็นประจำในทุกเช้าของวันอาทิตย์ โดยมี พระใบฎีกา สมศักดิ์ อุชุจาโร เจ้าอาวาสวัด นำคณะพระสงฆ์ ร่วมอนุโมทนาบุญ ออกบิณทบาตร ให้นักท่องเที่ยว และทุกท่านได้ใส่บาตรทำบุญกัน

/////////////////////