ขอนแก่น-เปิดแหล่งท่องเที่ยว”ผาเสียวโว้ย”

148

ขอนแก่น-เปิดแหล่งท่องเที่ยว ผาเสียวโว้ย รับนักท่องเที่ยวมาสัมผัสความสวยงาม อุทยานแห่งชาติน้ำพอง เปิดแหล่งท่องเที่ยวใหม่ ผาเสียวโว้ย อยู่ในแหล่งท่องเที่ยวหินช้างสี มีลักษณะเป็นก้อนหินคู่วางขนานแนวนอนยื่นตัวออกมาจากภูเขา นักท่องเที่ยวสามารถขึ้นไปถ่ายรูปและชมความงามของเขื่อนอุบลรัตน์

วันที่ 27 พ.ย.2562 ที่อุทยานแห่งชาติน้ำพอง อ.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น นายอภิเดช หมื่นน้อย เจ้าหน้าที่ป่าไม้อาวุโส หัวหน้าอุทยานแห่งชาติน้ำพอง เปิดถึงแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ภายในอุทยานฯว่า ช่วงหน้าหนาวนี้ อุทยานแห่งชาติน้ำพอง จะได้ทำการเปิดแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่คือ ผาเสียวโว๊ย เดินจากจุดชุมวิวหินช้างสี ระยะทาง 3.5 กิโลเมตร จะผ่านประตูหินปากทางเข้าสู่ผาเสียวโว๊ย ซึ่งเป็นหินตั้งโดดเด่นคู่กันสวยงาม โดยเจ้าหน้าที่อุทยานได้นำป้ายมาติดไว้เพื่อบอกเส้นทางอย่างชัดเจน จากนั้นเดินเท้าก็จะผ่านถ้ำหมากมี่ (ถ้ำขนุน) ลอดถ้ำหมากมี่เข้าไปผ่านช่องเขา นักท่องเที่ยวก็จะได้สัมผัสกลุ่มพืชพรรณเฟิร์นข้าหลวงขึ้นอยู่บนโขดหินคู่ขนานไปสองข้างทางจำนวนมาก ซึ่งจะพบโดยทั่วไปของประเทศไทย พบมากในป่าดงดิบที่มีความชื้นสูง ผ่านช่องแคบของหินรวมระยะทาง 3.5 กิโลเมตร ก็จะถึงผาเสียวโว๊ย ซึ่งผาเสียวโว๊ย จะมีลักษณะเป็นก้อนหินคู่วางขนานแนวนอนสูงประมาณ 10 เมตร ยื่นตัวออกมาจากตัวภูเขาประมาณ 3 เมตร และเป็นจุดสูงที่สุดของอุทยานแห่งชาติน้ำพอง โดยมีความสูงประมาณ 650 เมตรจากระดับน้ำทะเล จะมองหินวิวของท้ายเขื่อนอุบลรัตน์อย่างสวยงาม มองเห็นชุมชนหมู่บ้านท้ายเขื่อนอุบลรัตน์ วิถีชีวิตชาวประมงและเลี้ยงสัตว์ มีสายลมพัดเย็นสบายเมื่อนั่งอยู่บนผาเสียวโว๊ย จึงอยากเชิญชวนนักท่องเที่ยวมาเที่ยวกันในช่วงฤดูหนาวนี้ เพื่อพบกับธรรมชาติที่สวยงามของอุทยานแห่งชาติน้ำพองอีกด้วย

////////// ข่าว-ภาพ กัมพล ดวงชิน