หนองคาย-อากาศเย็นเที่ยววังบัวแดง สวยงาม

58

ดอกบัวที่วังบัวแดง หนองคาย เริ่มออกดอกเบ่งบาน อวดความงดงามให้นักท่องเที่ยวได้ชมแล้ว

                ในช่วงนี้สภาพอากาศของจังหวัดหนองคายเริ่มมีอากาศเย็น ส่งผลให้ดอกบัวที่วังบัวแดง บ้านไผ่สีทอง ต.เวียงคุก อ.เมืองหนองคาย เริ่มออกดอกเบ่งบานอวดความสวยงามให้ประชาชนนักท่องเที่ยวได้ชื่นชมความงามกันแล้ว โดยดอกบัวที่นี่เป็นพันธุ์บัวสาย หรือ บัวแดง บัวพื้นถิ่นที่ให้สีแดง สีแดงอมชมพู บางช่วงจะมีบัวขาวแซมด้วย ขนาดดอกใหญ่ สีสันสวยงาม ทำให้ได้บรรยากาศความสวยงามหลากหลายของดอกบัว

                สำหรับการเที่ยวชมดอกบัวที่วังบัวแดง จะมีชาวบ้านรวมกลุ่มกันให้บริการพายเรือพานักท่องเที่ยวนั่งเรือเข้าไปสัมผัสกับความสวยงามของดอกบัวอย่างใกล้ชิด คิดอัตราค่าบริการคนละ 50 บาท โดยมีเสื้อชูชีพให้บริการนักท่องเที่ยว มีโป๊ะกลางน้ำให้นักท่องเที่ยวสามารถขึ้นจากเรือไปถ่ายรูปได้ ซึ่งนักท่องเที่ยวที่ต้องการชื่นชมความสวยงามของดอกบัวควรมาในเวลาเช้าตรู่ ไปจนถึงเวลาประมาณ 10.00 น. หลังจากนั้นแดดจะเริ่มแรงและดอกบัวจะหุบ ซึ่งจะสามารถเที่ยวชมความสวยงามได้จนถึงช่วงปีใหม่

                วังบัวแดง แห่งนี้ เป็นหนองน้ำสาธารณะขนาดใหญ่ครอบคลุมพื้นที่ ต.ปะโค ต.เวียงคุก และ ต.พระธาตุบังพวน อ.เมืองหนองคาย มีพันธุ์ปลาน้ำจืดหลากหลายชนิดอยู่อาศัย ชาวบ้านได้ใช้ประโยชน์จากหนองน้ำเป็นแหล่งน้ำสำหรับการอุปโภคบริโภคการประมง และยิ่งมีดอกบัวเกิดขึ้น ก็ช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในพื้นที่ด้วย.

…………………..

กำธร กองสมบัติ / หนองคาย