อ่างทอง-“น้องออสก้า”นำทีมโรตารีอ่างทองเดินวิ่งการกุศล

90

อ่างทอง “น้องออสก้า”นำทีมโรตารีอ่างทองเดินวิ่งการกุศล ระดมทุนและนำรายได้บริจาคให้กับโรงพยาบาล จัดซื้อรถข็น เตียงนอน ถังอ็อกซีเจน ให้กับผู้ป่วยติดเตียง และบริจาคและติดตั้งเครื่องกรองน้ำดื่มให้กับโรงเรียน

เมื่อวันที่ 24 พ.ย. ที่บริเวณหน้าพระนอน วัดขุนอินทรประมูล อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง   นายพรพจน์  บัณฑิตยานุรักษ์   รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานเปิดงาน โรตารีอ่างทอง Run for G๐๐d 2019มินิมาราธอน โดยมี “น้องออสก้า” “เด็กชาย ชยณัฐ แจ่มใส่”  นำทีมโรตารีอ่างทองเดินวิ่งการกุศล ระดมทุนและนำรายได้บริจาคให้กับโรงพยาบาล จัดซื้อรถเข็น เตียงนอน ถังอ็อกซิเจน ให้กับผู้ป่วยติดเตียง และบริจาคเครื่องกรองน้ำดื่มให้กับโรงเรียน

นายพรพจน์   กล่าวว่า สโมสรโรตารีอ่างทองได้จัดงาน กิจกรรมเดินวิ่งการกุศลของโรตารีอ่างทอง ได้จัดต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 2 ภายใต้ชื่องาน โรตารีอ่างทอง Run for G๐๐d 2019  มินิมาราธอน โดยมีสัญลักษณ์ของงานเป็นตุ๊กตาดินเผาถือรวงข้าวสีทองกำลังวิ่ง เป็นการสื่อถึงของดีคู่บ้าน คูเมืองอ่างทอง นั่นคือตุ๊กตาดินผา และความอุดมสมบูรณ์ของพื้นดินที่ใช้เป็นแหล่งปลูกข้าว เลี้ยงคนทั้งประเทศ  จากการลงสำรวจพื้นที่ของสโมสรโรตารีอ่างทองพบว่า ยังมีพี่น้องชาวบ้านที่เดือดร้อนจากปัญหาผู้ป่วยติดเตียง ปัญหาโรงพยาบาลขาดแคลนเครื่องมือแพทย์ในการรักษาพยาบาล ชุมชนขาดแคลนน้ำดื่มที่สะอาด จึงเป็นที่มาของกิจกรรมเดินวิ่งการกุศลในครั้งนี้

ด้าน น้องออสก้า  เล่าว่า นางสาวชนิดาภา สงวนพรรค นายกสโมสรโรตารีอ่างทอง จัดงานขึ้นเพื่อระดมทุนและนำรายได้ส่วนหนึ่งไปบริจาคให้กับโรงพยาบาลอ่างทอง เพื่อสมทบทุนซื้ออุปกรณ์การแพทย์ที่ทางโรงพยาบาล   จัดซื้อรถเข็น เตียงนอน ถังอ็อกซิเจน ให้กับผู้ป่วยติดเตียง โรงพยาบาลอ่างทอง 2   บริจาคและติดตั้งเครื่องกรองน้ำดื่มให้กับ 4โรงเรียน และนำไปใช้ในกิจกรรมเพื่อสรรณประโยชน์สโมสรโรตารีอ่างทองต่อไป

/////////////// ตระกูลศักดิ์   วรเรียน ข่าว